Liječenje jednostavnih koštanih cista u dugim kostima djece

Jednostavne koštane ciste (s jednom šupljinom ili solitarne) najčešći su oblik dobroćudnih(ne-zloćudnih) promjena u kostima djece u rastu. Ove ciste mogu uzrokovati stanjenje koštaneovojnice i posljedično ponavljane patološke prijelome (prijelom nastao uslijed male sile namjestu oslabljene građe kosti). Ovakvi prijelomi mogu dovesti do skraćenja uda i deformiteta. Glavni cilj liječenja jednostavnih koštanih cista je smanjenje rizika patološkog prijeloma,potpomognuti cijeljenje cista i spriječiti bol. Postoji nekoliko metoda liječenja, ali nemasuglasnosti o tome koje je najbolje. U okviru Cochrane sustavnog pregleda pretraženi su postojeći dokaze o različitim metodamaliječenja jednostavnih koštanih cista u dugim kostima djece sa ciljem ustanovljavanja koja jemetoda najbolja. Ovo je obnovljena verzija Cochrane sustavnog pregleda objavljenog prvi put 2014. godine.

U travnju 2016. godine su pretražene medicinske baze podataka, registri kliničkih istraživanja, kongresna priopćenja i popisi literature. Pronađena je samo jedna relevantna medicinska studija u kojoj su bolesnici dječje dobi nasumično razvrstani u skupine koje su primale različite vrste liječenja. Studija je usporedila liječenje u kojima je u koštanu cistu stavljena koštana srž ili steroid (metilprednizolon acetat). Studija je uključila 90 djece prosječne dobi od 9,5 godina.

Rezultati liječenja dobiveni su na 77 bolesnika. Dvije godine nakon liječenja rendgenske snimke pokazale su uspješno cijeljenje cista i to pretežno kod djece koja su primila steroidne injekcije, ali ne možemo biti sigurni u pouzdanost ovog rezultata. Slaba kvaliteta dokaza dvije godine nakon liječenja pokazala je za dvije vrste liječenja slični funkcionalni ishod (mjereno bodovnom ljestvicom aktivnosti za djecu) i nisku bolnost (mjereno Oucher bodovnom ljestvicom). Vrlo slaba kvaliteta dokaza je nepostojanje razlike između nuspojava dviju vrsta liječenja, a to uključuje i patološke prijelome nakon liječenja. Budući je kvaliteta dokaza niska ili vrlo niska, nije moguće zaključiti da nema razlike između vrsti liječenja i nije moguće ustanoviti koje liječenje daje bolji ishod i manje komplikacija.

Ovaj pregled literature temelji se na jednom istraživanju s malim brojem ispitanika. Trenutačno nema dostatnog dokaza za zaključak o najboljoj metodi liječenja jednostavnih koštanih cista u dugim kostima djece. Potrebno je više studija koje uključuju veći broj ispitanika i prate ishodu djece kroz dulje vrijeme.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information