Kreatin za žene tijekom trudnoće za zaštitu živčanog sustava ploda

Ovaj Cochrane sustavni pregled nije našao niti jedno randomizirano kontrolirano istraživanje koje je proučavalo da li kreatin, ako se daje majkama tijekom trudnoće, može pomoći u zaštiti djetetovog mozga.

Fetalni mozak tijekom razvoja je jako osjetljiv na ozljede koje mogu nastati kroz infekciju u maternice, nedostatni protok krv kroz posteljicu i dugoročno smanjen udio kisika u djetetovoj krvi. Ozljeda mozga u razvoju tijekom trudnoće može dovesti do djetetove smrti ili, ako dijete preživi, do dugoročnih posljedica poput problema sa sluhom, vidom i govorom, intelektualnih zaostataka i cerebralne paralize.

Kreatin sudjeluje u staničnom stvaranju energije i utječe na način kako se energija pohranjuje u tkivima. Njegova primarna uloga je regeneracija adenozin difosfata (ADP) u adenozin trifosfat (ATP) u tkivima s visokim i dinamičnim zahtjevima energije. Odrasli ljudi dobivaju skoro pola dnevnih potreba kreatina preko prehrane koja uključuje svježu ribu, meso i ostale mliječne proizvode. Tijelo ostatak kreatina stvara iz aminokiselina (strukturna jedinica proteina). Istraživanja na životinjama upućuju na to da bi kreatin mogao zaštiti od ozljeda fetalni mozak u razvoju ako se daje majci tijekom trudnoće. Istraživanja o kreatinu kod ljudi izvan trudnoće (primjerice, u djece nakon traumatske ozljede mozga ili odraslih ljudi s neurodegenerativnim poremećajima) su objećavajuća te upućuju na to da bi kreatin mogao zaštitno djelovati na mozak bez vidljivih štetnih posljedica.

Međutim, u znanstvenoj literaturi nije pronađeno niti jedno završeno (ili u tijeku) randomizirano kontrolirano istraživanje koje bi ustanovilo da li kreatin, dat majkama kod kojih se zna da postoji oštećenje ploda tijekom trunodoće, ili se na to sumnja, ili da postoji potencijalna ugroza ploda tijekom trudnoće pomaže zaštiti djetetov mozak. Stoga je potrebno provesti randomizirana kontrolirana istraživanja kako bi se utvrdilo može li kreatin djelovati zaštitno u slučaju ozljeda mozga dok je dijete u maternici. Djecu koja će biti uključena u tim istraživanjima treba pratiti tijekom dugačkog razdoblja kako bi se mogli pratiti utjecaji kreatina na njihov razvoj kroz djetinjstvo i odraslu dob.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Katja Erjavec i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information