Bortezomib za liječenje oboljelih od multiplog mijeloma

Dosadašnje spoznaje

Multipli mijelom je vrsta raka krvnih stanica koji utječe na plazma stanice u koštanoj srži. Bortezomib je lijek za liječenje mijeloma iz skupine inhibitora proteasoma. Proteasomi su enzimi koji se nalaze u svim stanicama i imaju važnu ulogu u funkciji i rastu stanice. Stanice raka osjetljivije su na utjecaj bortezomiba koji uzrokuje njihovu smrt ili zaustavlja njihov rast.

Obilježja studija

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je istražiti djelotvornost i sigurnost bortezomiba pri liječenju mijeloma. Pretražene su medicinske baze podataka i klinički pokusi registrirani do siječnja 2016. Uključene su studije koje uspoređuju učinke liječenja s dodatkom bortezomiba ili bez njega uz istu ili različitu popratnu terapiju ili u usporedbi sa drugim lijekovima. Istraživanja novodijagnosticiranih mijeloma i relapsa bila su uključena kao i ona koja su uključivala usporedbe različitih doza, načina primjene i režima doziranja bortezomiba.

Ključni rezultati

Pronađeno je 16 studija koje su uključivale 5626 pacijenata s mijelomom. Rezultati ovog pregleda literature upućuju na bolje preživljavanje, dulje vrijeme bez napretka bolesti i bolju stopu odgovora u pacijenata koji su uzimali bortezomib u usporedbi s onima koji nisu. Liječenje bortezomibom uzrokuje nuspojave koje uključuju: nisku razinu nekih krvnih stanica, želučano-crijevne tegobe kao proljev, mučninu i povraćanje; neuropatsku bol i trnce u rukama i nogama kao i infekcije. Veći rizik za srčane tegobe pronađen je u jednoj od uspoređenih skupina. Rizik smrti uzrokovane bortezomibom je bio nesiguran u svim analiziranim skupinama. Samo su četiri studije ocijenile kvalitetu života i nisu se mogle zajedno analizirati.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je ocijenjena kao visoka do umjerena za smrtnost ili broj smrtnih slučajeva dok su dokazi za preživljenje bez napretka bolesti niske kvalitete. Kvaliteta dokaza za nuspojave varira (od niske do visoke). Za procjenu smrti povezane s liječenjem bortezomibom nisu pronađeni dokazi o razlici, s dokazima niske kvalitete u jednoj usporedbi (s primjenom bortezomiba ili bez njega uz isto popratno liječenje) i vrlo niske kvalitete u drugoj usporedbi (s primjenom bortezomiba ili bez njega uz različito popratno liječenje ili u usporedbi s drugim lijekovima).

Zaključak

Pacijenti koji su uzimali bortezomib imali su bolju stopu odgovora, dulje vrijeme bez napretka bolesti i dulje preživljenje u usporedbi s onima koji nisu uzimali bortezomib. Ipak, u pacijenata koji su uzimali bortezomib je zabilježeno više nuspojava. Buduća bi se istraživanja trebala temeljiti na usporedbi prednosti i nuspojava novih inhibitora proteasoma i bortezomiba. Potrebno je provesti više studija o utjecaju zdravstvenog stanja na kvalitetu života.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Rogošić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information