Montrealska ljestvica kognitivne procjene za dijagnozu Alzheimerove bolesti i ostalih demencija

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi o točnosti Montrealske ljestvice kognitivne procjene (engl. Montreal Cognitive Assessment, MoCA) za dijagnozu demencije i njenih podvrsta.

Dosadašnje spoznaje

Demencija često pogađa starije osobe. Pogađa najmanje 7% osoba preko 65 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu, te sve veći broj osoba širom svijeta. U ovom pregledu literature smo željeli otkriti da li je korištenje dobro razrađenog kognitivnog testa, MoCA, bolje u otkrivanju demencija u usporedbi sa standardnim dijagnostičkim testovima. MoCA obuhvaća različite skupine pitanja koje testiraju različite aspekte mentalnog funkcioniranja.

Obilježja studija

Pregledani dokazi se odnose na studije objavljene do kolovoza 2012. godine. Pronašli smo sedam studija koji odgovaraju našim kriterijima. Tri studije su provedene u specijaliziranim klinikama za osobe na koje se sumnja da boluju od demencije, dvije na pacijentima iz općih bolničkih klinika, ni jedna iz primarne zdravstvene zaštite, a preostale dvije pronađene studije su provedene u općoj populaciji. Sva istraživanja su uključivala starije ljude, gdje je najniži srednji prosjek godina, u jednom istraživanju, bio 61 godina. Ukupan broj ispitanika, u tih sedam studija, je bio 9422 s time da je samo jedno istraživanje imalo više od 350 ispitanika.

Udio oboljelih od demencije je bio 5-10% u dvije studije provedene u općoj populaciji, a 22-54% u preostalih pet kliničkih studija. Postojale su velike varijacije u načinu na koji su različite studije provedene: zato smo dobivene rezultate odlučili predstaviti u narativnom, opisnom obliku a ne u statističkom jer ono ne bi bilo imalo smisla

Ključni rezultati

Zaključili smo da je MoCA dobra u dijagnostici demencija kada se koristi prepoznati prag koji iznosi manje od 26 bodova. U studijama koje su koristile takav prag test ispravno postavlja dijagnozu u preko 94% oboljelih od demencije bez obzira na to gdje je proveden. S druge strane, test je također pokazao veliku stopu lažno pozitivnih rezultata, odnosno ljudi koji nisu imali demencije, ali su imali pozitivne rezultate na testu. U pregledanim studijama više od 40% ljudi bez demencije su lažno dijagnosticirani kad je korišten MoCA kao dijagnostički test.

Zaključak

Sveukupna kvaliteta studija nije dovoljno dobra da bi se mogle napraviti čvrste preporuke za korištenje MoCA testa za dijagnostiku demencija u raznim okruženjima zdravstvene zaštite. Niti jedna studija nije ispitala koliko je MoCA koristan za dijagnostiku demencija u primarnoj zdravstvenoj skrbi. Vrlo je vjerojatno da će MoCA prag manji od 26 biti korisniji u optimalnoj dijagnostičkoj točnosti za demenciju, iako i to zahtjeva bolju potvrdu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Doris Kolovrat
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr