Montrealska ljestvica kognitivne procjene (MoCA) za otkrivanje demencije

Istraživačko pitanje

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu analizirali smo dokaze o točnosti Montrealske ljestvice kognitivne procjene (engl. Montreal Cognitive Assessment, MoCA) za otkrivanje demencije.

Dosadašnje spoznaje

Demencija je bolest koja često pogađa starije osobe. Pogađa najmanje 7% osoba starijih od 65 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu, a učestalost raste diljem svijeta. U ovom pregledu literature željeli smo otkriti je li korištenje dobro razrađenog kognitivnog testa, MoCA, jednako točno u otkrivanju demencije u usporedbi sa standardnim dijagnostičkim testovima. MoCA koristi niz pitanja za provjeru različitih aspekata mentalnog funkcioniranja.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do kolovoza 2012. godine. Pronašli smo sedam ispitivanja koja su odgovarala našim kriterijima. Tri su provedena u specijaliziranim klinikama u koje se upućuju osobe za koje se sumnja da boluju od demencije, dva na pacijentima iz općih klinika u bolnicama, a preostala dva provedena su u općoj populaciji. Ni jedno ispitivanje nije provedeno u sklopu primarne zdravstvene zaštite. Sva ispitivanja uključivala su starije osobe, s najmlađom prosječnom dobi od 61 godine u jednom ispitivanju. Ukupan broj ispitanika u svih sedam ispitivanja je bio 9,422 s time da je samo jedno od njih imalo više od 350 ispitanika.

Udio oboljelih od demencije je bio 5-10% u dva ispitivanja provedena u općoj populaciji i 22-54% u pet ispitivanja provedenih u klinikama. Postojale su velike razlike u načinu na koji su različita ispitivanja provedena zbog čega smo rezultate odlučili prikazati kao narativni ili opisni sažetak jer statistički sažetak u ovom kontekstu ne bi bio smislen.

Ključni rezultati

Zaključili smo da je MoCA test dobar u dijagnostici demencije kada se koristi prag od 26 bodova. U ispitivanjima koja su koristila taj prag, test je ispravno postavio dijagnozu u preko 94% osoba oboljelih od demencije neovisno o tome gdje je proveden. S druge strane, test je također pokazao veliku stopu lažno pozitivnih rezultata, odnosno ljudi koji nisu imali demenciju, ali su bili pozitivni na testu. U ispitivanjima koje smo pregledali, više od 40% ljudi bez demencije bilo bi lažno dijagnosticirano koristeći MoCA test.

Zaključak

Sveukupna kvaliteta provedenih ispitivanja nije bila dovoljno dobra da bi se mogle dati čvrste preporuke o korištenju MoCA testa za otkrivanje demencije u različitim zdravstvenim ustanovama. Konkretno, niti jedno ispitivanje nije ispitalo učinkovitost MoCA testa za dijagnosticiranje demencije u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite. MoCA prag manji od 26 vjerojatno bi bio korisniji za optimalnu dijagnostičku točnost, ali i to zahtjeva dodatnu potvrdu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Andrea Štefić. Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information