Planiranje skrbi unaprijed za pacijente na hemodijalizi

Dosadašnje spoznaje

Osobe s kroničnom bolešću bubrega i završnim stadijem bubrežne bolesti imaju nepopravljivo oštećenje bubrega i potrebna im je zamjena bubrega (transplantacija). U razvijenim zemljama je hemodijaliza najčešća vrsta liječenja za osobe sa završnim stadijem bubrežne bolesti. Usprkos činjenici da je hemodijaliza terapija koja spašava živote, pacijentima može predstavljati veliko fizičko i psihološko opterećenje. Planiranje skrbi unaprijed (engl. advanced care planning) je proces planiranja budućeg zdravlja pacijenta i osobnih odluka o skrbi u smislu razine zdravstvene skrbi i kvalitete života koju osoba očekuje, ako bi u bilo koje doba zbog bilo kojeg razloga ta osoba izgubila mogućnost odlučivanja. Ciljevi skrbi mogu se promijeniti tijekom vremena te planiranje skrbi unaprijed omogućuje prilagođavanje takvim promjenama i promjenu ciljeva tijekom vremena. Na taj način se omogućuje pacijentu da se njegove ili njene osobne želje poštuju kad se donose odluke o budućim terapijama u slučaju da pacijent više ne može komunicirati ili donositi odluke.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature istraženo je može li planiranje skrbi unaprijed poboljšati zdravstvene ishode pacijenta sa završnim stadijem bubrežne bolesti, u smislu korištenja mjera oživljavanja (reanimacije) kao što su kardiopulmonalna reanimacija i ukidanje dijalize. Osim toga, istraživači su htjeli ispitati jesu li se želje pacijenata poštivale pred smrt.

Obilježja studija

Pretražena je literatura objavljena do lipnja 2016. Pronađena su 2 klinička istraživanja (opisana u 3 znanstvena rada) u kojima je sudjelovalo ukupno 337 ispitanika. U njima je istražena uporaba planiranja skrbi unaprijed s pacijentom u središtu srkbi (engl. patient-centred advanced care planning, PC-ACP) i intervencije vršnjačkog nadzora (engl. peer monitoring interventions).

Ključni rezultati

Niti jedna studija nije analizirala pitanja koja se tiču terapija koje produljuju život, kao što su reanimacija, smrt u bolnici ili prekid dijalize. Stoga ostaje nejasno da li planiranje skrbi unaprijed poboljšava zdravstvene ishode u pacijenata sa završnim stadijem bubrežne bolesti. Potrebno je više istraživanja kako bi se utvrdilo je li uputno koristiti PC-ACP u osoba koje se liječe hemodijalizom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information