Uzrokuje li zabrana ili smanjenje reklamiranja alkohola smanjenje njegove konzumacije?

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu autori su analizirali pitanje hoće li zabrana ili smanjenje reklamiranja alkohola u bilo kojem obliku dovesti do manje konzumacije alkohola kod ljudi. Zabrana se može odnositi na zabranu reklama na televiziji, internetu, plakatima, iliu časopisima. Zanimale su ih i loše posljedice zabrane reklamiranja, poput smanjenja profita u alkoholnoj i oglašivačkoj industriji, te gubitak prihoda od poreza u slučaju smanjene kupnje alkohola nakon zabrane.

Dosadašnje spoznaje

Zlouporaba alkohola je značajan rizični čimbenik lošeg zdravlja, ozljeda (primjerice uslijed nasilnog ponašanja ili prometnih nesreća), smrti i društvenih problema u svijetu. Oglašavanjes ciljem promicanja konzumacije alkohola je prošireno diljem svijeta. Zabrana ili smanjenje reklamiranja predloženo je kao način smanjenja uporabe alkohola u populaciji i sprječavanja mladih u ranom početku konzumacije alkohola.

Značajke studije

Dokazi koje autori predstavljaju su objavljeni do svibnja 2014. Pronađene su četiri studije koje proučavaju smanjenje ili zabranu reklamiranja alkohola u bilo kojem obliku. Jedna je od njih mali randomizirani kontrolirani klinički pokus koji je proučavao navike pijenja alkoholau 80 mladih muškaraca u Nizozemskoj, izloženih filmovima s većim ili manjim sadržajem alkohola kombiniranima s reklamom neutralnog (predstavlja zabranu oglašavanja alkohola) ili visokog alkoholnog sadržaja. Preostale tri studije su ITS studije (pokusi s isprekidanim vremenskim slijedom). ITS studije su istraživanja u kojima su promjene, uglavnom u populaciji, mjerene u različitim vremenskim točkama prije, tijekom i nakon intervencije poput promjene u načelu. Dvije od tri ITS studije proučavale su događaje nakon zabrane reklamiranja koju su uvele dvije kanadske provincijske vlade. Treća je ITS studija proučavala što se dogodilo u drugoj kanadskoj provinciji nakon što je ukinuta zabrana reklamiranja kojaje bila na snazi prethodnih 50 godina. Svaka je studija proučavala različitu kategoriju zabrane (djelomičnu ili potpunu).

Nijednu od studija nisu financirale alkoholna ni oglašivačka industrija.

Ključni ishodi

Podaci prikupljeni u uključenim studijama nisu pokazali razloge za ili protiv zabrane ili smanjenja reklamiranja alkohola.

U randomiziranom kontroliranom kliničkom pokusu, mladi muškarci koji su gledali filmove smanje prikazanih sadržaja alkohola, pili su manje od muškaraca koji su gledali filmove ukojima se češće prikazivao alkohol. Mladi muškarci izloženi reklamama neutralnog sadržaja su, u usporedbi s onima koji su gledali reklame za alkohol, pili manje. Istraživanje je trajalo jedan sat i trideset minuta, pa nije poznato koliko su trajali ovi učinci nakon njegova završetka. U istraživanju nisu zamijećeni nikakvi štetni učinci.

Rezultati triju ITS studija bili su nedosljedni. Autori sustavnog pregleda su statistički kombinirali rezultate dviju studija koje su prikazivale događaje nakon zabrane oglašavanja alkohola. Uočeno je povećano konzumiranje piva u populaciji nakon zabrane, no rezultati nisu bili u potpunosti sigurni i postojala je mogućnost da bi bili u skladu s onima u slučaju smanjenja konzumacije alkohola. Treća ITS studija, koja je proučavala ukidanje zabrane svih oblika reklamiranja alkohola osim reklamiranja žestokih pića, također je predstavila nedosljedne rezultate. Nijedna od studija nije pokazala štetne učinke zabrane oglašavanja.

Kvaliteta dokaza

Autori su zaključili da je kvaliteta dokaza niska u randomiziranom kontroliranom kliničkom pokusu. To je zaključeno na temelju činjenice da su postojali problemi u odabiru metoda istraživanja, da je u studiju uključen samo muški dio populacije, te da rezultati nisu bili u potpunosti precizni. U ITS studijama, kvaliteta je također ocijenjena kao niska zbog problemas odabirom metoda i nepreciznosti rezultata.

Zaključci

Pregled ne daje dokaze za ni protiv zabrane reklamiranja alkohola. Vladama koje razmišljaju o prihvaćanju tih zabrana savjetuje se da ih primjene u istraživačkom okruženju i nadziru učinke tijekom vremena s ciljem izgradnje baze dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marina Bešlić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information