Psihoterapijsko liječenje anksioznosti kod kronične opstruktivne bolesti pluća (kronični bronhitis i emfizem)

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) obično podrazumijeva emfizem i kronični bronhitis. Osobe s KOPB češće obolijevaju od anksioznih poremećaja u usporedbi s općom populacijom. Simptomi anksioznosti utječu na različite aspekte svakodnevnog života, uključujući kvalitetu života i sposobnost za obavljanje fizičke aktivnosti. Psihološke tehnike koriste se kao dio kliničke prakse za liječenje simptoma anksioznosti, međutim malo je dokaza koji bi potvrdili njihovu učinkovitost.

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled literature?

Zdravstvene djelatnike te osobe s emfizemom i osjećajem tjeskobe i panike.

Na koja pitanja ovaj sustavni pregled literature želi odgovoriti?

Kakvi su trenutni dokazi o psihološkim tehnikama za liječenje anksioznosti u osoba s KOPB i istodobnom anksioznosti?

Koje su studije uključene u ovaj pregled literature?

Randomizirana kontrolirana ispitivanja (istraživačke studije u kojima se sudionici nasumično raspoređuju bilo u grupu na kojoj će se ispitivati određena intervencija, bilo ili u kontrolnu grupu s kojom se ta intervencija uspoređuje).

Što nam govore dokazi iz pregleda literature?

Ovaj je sustavni pregled pronašao tri studije s ukupno 319 sudionika koji su istodobno imali KOPB i patili od anksioznosti. Sve su tri studije procjenjivale primjenu psihoterapije (CBT) s još jednom intervencijom, u odnosu na samu intervenciju. Ograničeni dokazi pokazuju neka poboljšanja u smanjenju razine anksioznosti i poboljšanju kvalitete života kod grupe koja je primala psihoterapiju. Važno je napomenuti da je ukupna kvaliteta dokaza bila niska, te su stoga potreban daljnja istraživanja kako bi se povećalo naše povjerenje u taj učinak. Ograničenje ovog pregleda je da su sve tri uključene studije uključile sudionike koji su patili i od anksioznosti i od depresije, a ne samo od anksioznosti, što može dati nepouzdane rezultate.

Što bi dalje trebalo učiniti?

Potrebna su daljnja ispitivanja kako bi se potvrdilo da ova terapija smanjuje broj liječenja u bolnici i trajanje boravka u bolnici, s obzirom da se to nije procjenjivalo u trenutnoj bazi dokaza. Treba provesti veće studije koje će duže trajati. Po ovom pitanju trenutno se provode još najmanje dva klinička ispitivanja. Nakon što se objave, dokazi iz tih ispitivanja mogli bi povećati ili smanjiti naše povjerenje u nalaze ovog pregleda literature.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information