Točnost dva slikovna dijagnostička pristupa dokazivanja vezikoureteralnog refluksa

Neka djeca se rađaju s prirođenom anatomskom nepravilnosti koja omogućuje povrat mokraće iz mjehura prema bubregu. To je vezikoureteralni refluks (engl. vesicoureteral reflux, VUR). Mokraćne infekcije i oštećenje bubrega je češće u djece s VUR u usporedbi sa zdravom djecom. Osobito kad se radi o teškom slučaju VUR. Stoga je vrlo važno dijagnosticirati to stanje. Međutim, dijagnostički postupak dokazivanja VUR uključuje postavljanje katetera u mjehur i zračenje (mikcijska cistouretrografija, MCUG). Važno je naći druge metode dijagnostike koje bi mogle zamijeniti MCUG. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature provedena je usporedba točnosti dvije slikovne dijagnostičke metode (ultrazvuk i DMSA snimka bubrega) koji bi zamijenili MCUG. Niti jedna od te dvije slikovne dijagnostičke metode nije bila dovoljno točna kao zamjena za MCUG pretragu. Za DMSA je nađeno da može dobro isključiti visoki stupanj VUR, ali daje lažno pozitivne rezutate za rizik za VUR u mnoge djece. Rezultati ukazuju da DMSA nije koristan kao pretraga probira.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information