Kloropromazin u usporedbi s novijim atipičnim antipsihoticima za liječenje shizofrenije

Oboljeli od shizofrenije često čuju glasove ili vide stvari koje ne postoje (halucinacije) i imaju čudna uvjerenja (deluzije). Glavna terapija za osobe s tim simptomima shizofrenije su lijekovi antipsihotici. Kloropromazin je bio jedan od prvih lijekova za koje se otkrilo da je učinkovit u liječenju osoba sa shizofrenijom. Još uvijek je jedna od najčešće korištenih i jeftinih terapija. Međutim, pošto je stariji lijek (tipični ili prva generacija) također ima i ozbiljne nuspojave, uključujući zamagljen vid, suha usta, tremor i nekontrolirano tresenje, depresiju, ukočenost mišića i nemir.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitani su učinci kloropromazina za liječenje oboljelih od shizofrenije u usporedbi s novijim atipičnim lijekovima.

Literatura je pretražena 23. rujna 2013. U sustavni pregled uključeno je 71 istraživanje (randomizirani kontrolirani pokusi). U uključenim istraživanjima kloropromazin je uspoređivan s tri novija antipsihotika: risperidonom, kvetiapinom i olanzapinom. Većina uključenih istraživanja bila je kratkotrajna i provedeni su u Kini. Temeljem dokaza niske kvalitete zaključeno je da se kloropromazin ne razlikuje puno od risperidona i kvetiapina, ali je povezan s više nuspojava. Povoljniji rezultati su nađeni za olanzapin pošto su osobe koje su primale olanzapin imale manje nuspojava i veća poboljšanja ukupnog stanja i kvalitete života od onih koji su primali kloropromazin, ali i to se temelji na dokazima niske kvalitete. Potrebne su nam veće, dugotrajnije, bolje provedene i bolje opisane studije, koje se trebaju usmjeriti na važne ishode poput kvalitete života, razine zadovoljstva liječenjem i njegom, relapse, troškove te otpuste i prijeme u bolnice. Također, potrebno je više međunarodnih studija. Vanbolničko liječenje nije bilo dovoljno zastupljeno u uključenim studijama te bi buduća istraživanja trebala uključiti i tu skupinu pacijenata.

Zbog ograničenja dokaza u ovom sustavnom pregledu, teško je izvući čvrste zaključke. Kloropromazin je vrlo dostupan lijek, usporediv je s novijim antipsihoticima i relativno je jeftin tako da će, unatoč sklonosti izazivanja nuspojava, vjerojatno ostati jedan od temeljnih antipsihotika.

Ovaj laički sažetak je u engleskom izvorniku napisao korisnik. Laički sažetak je napisao Ben Gray, istraživač zaposlen u Zakladi McPin. http://mcpin.org/.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information