Lijekovi za liječenje dugotrajnih medicinski neobjašnjivih tjelesnih simptoma (somatoformnih poremećaja)

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled?

- Osobe s dugotrajnim neobjašnjivim tjelesnim simptomima (somatoformnim poremećajima) te njihove obitelji i prijatelje;

- stručno osoblje koje radi s ljudima koji boluju od somatoformnih poremećaja;

- stručno osoblje koje se bavi dugotrajnom boli;

- liječnike obiteljske medicine.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Otprilike 6 od 100 ljudi boluje od dugotrajnih tjelesnih simptoma koji nemaju jasno medicinsko objašnjenje (somatoformni poremećaji). Simptomi uključuju bol, nepravilnosti u probavnom sustavu, spolne probleme ili probleme s mjesečnicom, probleme s disanjem i simptome koji oponašaju moždano ili živčano oštećenje kao što su gubitak pamćenja ili problemi s osjetima. Somatoformni poremećaji često uzrokuju značajnu zabrinutost zato što ljudi provode puno vremena savjetujući se s liječnicima i stručnim zdravstvenim osobljem pokušavajući pronaći uzrok svojih simptoma i pravu metodu liječenja.

Upute za liječenje somatoformnih poremećaja savjetuju da pacijenti, uz lijekove, primaju i terapije koje se temelje na razgovoru. U trenutnoj praksi mnogim se pacijentima propisuju lijekovi koji nisu namijenjeni liječenju somatoformnih poremećaja već su namijenjeni liječenju tjeskobe, depresije i drugih psihičkih zdravstvenih problema. Međutim, nije jasno zašto lijekovi poput antidepresiva smanjuju izraženost medicinski neobjašnjivih tjelesnih simptoma.

Na koja pitanja ovaj sustavni pregled želi dati odgovore?

- Kakva je kvaliteta dosad napravljenih istraživanja o lijekovima za liječenje somatoformnih poremećaja?

- Jesu li lijekovi učinkoviti u liječenju tjelesnih simptoma kod somatoformnih poremećaja u usporedbi s placebom (lažnim lijekom)?

- Koje vrste lijekova imaju najbolji učinak?

- Jesu li prirodni proizvodi, kao što je gospina trava, učinkoviti u liječenju somatoformnih bolesti u usporedbi s placebom?

- Koliko dobro ljudi sa somatoformnim poremećajem podnose lijekove i prirodne proizvode?

Koji su znanstveni radovi uključeni u sustavni pregled?

Pretražene su medicinske baze podataka te pronađeni svi znanstveni radovi koji se odnose na lijekove za somatoformne poremećaje, a koji su objavljeni do siječnja 2014. Da bi bili uključeni u pregled, u znanstvenim istraživanjima su trebale sudjelovati odrasle osobe s jasnom dijagnozom somatoformnih poremećaja te se trebalo usporediti liječenje placebom, uobičajenim lijekovima, drugim lijekovima ili kombinacijom lijekova. U pregled je uključeno 26 znanstvenih radova s 2159 sudionika u dobi od 18 do 77 godina.

Što nam govore dokazi iz sustavnog pregleda?

Iako je u sustavni pregled uključeno 26 znanstvenih radova, svaka usporedba obrađena je u svega nekoliko radova, s prilično malim brojem sudionika te se stoga nalazi trebaju tumačiti s oprezom. Kakvoća trenutačnih istraživanja ocijenjena je kao niska ili vrlo niska te su mogućnosti pogrješke bile visoke u mnogim istraživačkim radovima.

Nije bilo dovoljno dokaza da bi se napravio pouzdan zaključak o učinkovitosti tricikličnih antidepresiva za liječenje somatoformnih poremećaja.

Antidepresivi nove generacije su bili osrednje učinkoviti u liječenju tjelesnih simptoma, tjeskobe i depresije kod somatoformnih poremećaja.

Nisu pronađene razlike između učinkovitosti tricikličkih antidepresiva i antidepresiva nove generacije u liječenju tjelesnih simptoma. Bilo je nekoliko dokaza po kojima je kombinacija antidepresiva i antipsihotika bila učinkovitija negoli sami antidepresivi.

Prirodni proizvodi, kao što je gospina trava, značajno su smanjili izraženost tjelesnih simptoma u usporedbi s placebom.

Velik broj osoba odustao je od liječenja antidepresivnim lijekovima zbog nuspojava ili njihove nedovoljne učinkovitosti, a mali broj je odustao od prirodnih proizvoda.

Što još treba istražiti?

Autori sustavnog pregleda savjetuju da bi se buduća istraživanja visoke kvalitete trebala provoditi tako da ne razmatraju samo učinkovitost antidepresiva već i drugih lijekova, te bi trebala temeljitije uspoređivati antidepresive i pratiti ispitanike dulje vrijeme (najdulje praćenje je bilo samo 12 tjedana). Autori sustavnog pregleda također savjetuju mjerenje promjena kvalitete života ljudi i dnevnog funkcioniranja te tjelesnih simptoma i simptoma depresije/tjeskobe u budućim istraživanjima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Baleta
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information