Primjena antibiotika prije amniotomije (umjetnog prokidanja vodenjaka) zasprječavanje infekcija majki i novorođenčadi

Umjetno prokidanje vodenjaka (amniotomija) je uobičajeni postupak prilikom poroda. Možese primijeniti u svrhu izazivanja ili pojačavanja trudova, s ili bez primjene oksitocina. Budućida je postupak invazivan, velika je mogućnost da se mikroorganizmi iz rodnice nađu ušupljini maternice, što može dovesti do nastanka infekcije kako u majke, tako i u novorođenčeta. Veći vremenski razmak između prokidanja vodenjaka i rođenja djeteta, kao i samog početka trudova, povećava vjerojatnost infekcije.

Svrha ovog Cochrane sustavnog pregleda bila je procijeniti rutinsku primjenu antibiotika neposredno prije amniotomije, bilo za poticanje, bilo za pojačavanje trudova, koristeći randomizirane kontrolirane pokuse. No pronađen je samo jedan pokus, a i on nije zadovoljio uvjete uključivanja u ovaj sustavni pregled.

Stoga u ovom trenutku nema dokaza koji bi govorili u prilog ili protiv uobičajene primjen eantibiotika prije amniotomije. Potrebno je provesti randomizirane kontrolirane pokuse vezane uz tu temu, posebno u sredinama s nepovoljnijim ekonomskim i društvenim prilikama, gdje se amniotomija koristi kao sredstvo izazivanja trudova, kako bi se mogla procijeniti korist od primjene antibiotika u takvim uvjetima. Buduća istraživanja na tom području također bi trebala razmotriti isplativost kao i neželjene i štetne posljedice primjene antibiotika, uključujući i nastanak bakterijskih sojeva otpornih na antibiotike.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ružica Ćurić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information