Oblozi za liječenje ulkusa na stopalima dijabetičara: pregled svih sustavnih pregleda na tu temu

Dosadašnje spoznaje

Kad se diabetes mellitus (dijabetes; šećerna bolest) ne liječi, dolazi do povišenja razine šećera (glukoze) u krvi. To je ozbiljan problem koji pogađa milijune ljudi širom svijeta (primjerice, gotovo dva milijuna ljudi u Velikoj Britaniji i 24 milijuna ljudi u SAD-u). Ulkusi (čirevi) na stopalima često se javljaju u dijabetičara; barem 15% oboljelih od dijabetesa u nekom trenutku svog života dobije ulkuse na stopalima. Za njegu tih ulkusa često se koriste posebni oblozi za rane (eng. dressing). Na tržištu je dostupno mnogo različitih vrsta obloga, od osnovnih kontaktnih zavoja za ranu do naprednih gelova, prevlaka i specijaliziranih obloga koji mogu biti natopljeni sastojcima koji imaju određene ciljane osobine (npr. djelovanje protiv bakterija). S obzirom na tako širok izbor obloga potreban nam je jasan i aktualan pregled dostupnih dokaza iz istraživanja da bi se pomoglo zdravstvenim radnicima u odluci koju vrstu obloga treba za takve rane koristiti.

Pitanje sustavnog pregleda

Kakvi dokazi iz medicinske znanstvene literature su nam na raspolaganju o djelovanju obloga koji se koriste za liječenje ulkusa na stopalima dijabetičara na cijeljenje ulkusa?

Ključni rezultati

Ovo istraživanje je "sustavni pregled sustavnih pregleda" (engl. overview of systematic reviews) u kojem su sažeti rezultati 13 sustavnih pregleda, koji su uključili rezultate 17 relevantnih randomiziranih kontroliranih pokusa (najbolja vrsta istraživanja za procjenu djelotvornosti i sigurnosti terapija u medicini), i koji su objavljeni do 2013. godine. U tim kliničkim pokusima uspoređeno je međusobno 10 vrsta različitih obloga za rane, pri čemu je nađeno 37 različitih usporedbi. Zbog različitog načina usporedba obloga bilo je teško zajednički analizirati rezultate. Samo 4 usporedbe dale su izravne podatke s dokazima o razlici u cijeljenju ulkusa između različitih obloga, ali svi ti podatci su procijenjeni kao dokazi niske kvalitete.

Ne postoje jasni dokazi da su "napredni" oblozi imalo bolji od osnovnih kontaktnih obloga za rane za liječenje ulkusa na stopalima. Zaključci ovog prikaza sustavnih pregleda ograničeni su malom količinom dostupnih informacija (ograničen broj ispitivanja u koje je bio uključen malen broj sudionika).

Dok se ne dobije jasan odgovor iz kliničkih istraživanja o tome koja vrsta obloga je najbolja za liječenje ulkusa na stopalima dijabetičara, pri odlučivanju koja vrsta obloga će se koristiti kod tih pacijenata potrebno je uzeti u obzir druge čimbenike kao što su kliničko liječenje rane, cijena, želje pacijenta i udobnost obloga.

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do travnja 2015. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Marina Svalina i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information