Može li dodatna kemoterapija nakon početnog liječenja kod lokalno uznapredovalog karcinoma vrata maternice odgoditi ponovno pojavljivanje zloćudne bolesti i produženje života?

Pitanje

Uobičajeno liječenje lokalno uznapredovalog karcinoma vrata maternice (stupanj II B – IVA) uključuje kemoradijaciju, tj. istovremenu kemoterapiju (lijekovi protiv zloćudnih bolesti) i zračenje zdjelice (radioterapija donjeg dijela trbuha). Zloćudna tvorba može zaostati (rezidualni karcinom) ili se može ponovo pojaviti (recidivirajući karcinom) nakon ovakvog standardnog liječenja. U ovom Cochrane sustavnom pregledu je istražen učinak dodatne kemoterapije nakon standardnog liječenja sa svrhom postizanja produljenja života u bolesnica s lokalno uznapredovalim karcinomom vrata maternice u usporedbi sa standardnim liječenjem.

Kako je proveden sustavni pregled

Pretražena je literatura objavljena do zaključno ožujka 2014. godine i nađene su dvije randomizirane kontrolirane studije koje su usporedile standardno liječenje s kombinacijom standardnog liječenja i dodatnom kemoterapijom u bolesnica s lokalno uznapredovalim karcinomom vrata maternice. Dva autora su nezavisno procijenila ove studije i rezultate istraživanja.

Rezultati

Te dvije studije bile su različite i njihovi rezultati se nisu mogli objediniti. Jedna je međunarodna studija provedena u razdoblju 2002.-2004. i uključila je 515 bolesnica te je nađeno da je u onih liječenih standardnim liječenjem i dodatnom kemoterapijom (cisplatina i gemcitabin) razdoblje do ponovne pojave zloćudne bolesti bilo dulje, i više je žena bilo živo nakon tri godine u odnosu na one u skupini standardno liječenih (80% u odnosu na 69%). Ove rezultate se smatra pristranima, budući da su bolesnice primale različite lijekove u standardnom liječenju te se ishod studije ne može pripisati dodatnoj kemoterapiji. Drugo istraživanje je provedeno u nekoliko bolnica u Tajlandu u razdoblju od 1988.-1994. godine i obuhvatilo je 463 bolesnica. Dodatna kemoterapija (5-fluorouracil) nije poboljšala preživljenje ili vrijeme do ponovne pojave zloćudne bolesti. U obje studije je bilo više nuspojava kod bolesnica koje su primale dodatnu kemoterapiju.

Zaključak

Dokazi su bili nedostatni za preporuku dodatne kemoterapije u odnosu na standardno liječenje kod lokalno uznapredovalog karcinoma vrata maternice, budući da su rezultati dostupni iz samo dvije studije oskudni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information