Liječenje anogenitalnih bradavica u imunokompetentnih odraslih osoba imiquimodom

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu autori su ocijenili kolika je učinkovitost i sigurnost lijeka imiquimoda u usporedbi s placebom i s ostalim lijekovima koji se koriste za liječenje bradavica u području spolovila za odrasle osobe s dobrim imunološkim sustavom.

Dosadašnje spoznaje

Iako 30% bradavica iz područja spolovila (prema engl. AnoGenital Warts, AGW), same nestanu bez ikakva liječenja, trenutno ne postoji način da se procijeni hoće li oštećenje tkiva ostati ili će i ono zajedno s bradavicama nestati. Postoje različiti načini na koje možemo liječiti bradavice, a izbor se temelji na temelju iskustva liječnika, želje pacijenta i štetnih učinaka lijeka.

Značajke istraživanja

Autori su proučavali literaturu dostupnu do 15. travnja 2014. i uključili su 10 istraživanja u kojima su sudjelovala 1734 ispitanika. Istraživanja su uključivala muškarce i žene starije od 18 godina s dijagnozom AGW-a. Osam je istraživanja uključivalo ispitanike koji su već prije liječili AGW, a dva istraživanja su uključivala samo ispitanike koji nikad prije nisu liječili AGW. Većina istraživanja trajala je osam do dvanaest tjedana i u njima su ispitanici koristili 5%-tni imiquimod tri puta tjedno. Međutim, neka od uključenih istraživanja koristila su imiquimod u različitim koncentracijama i različitom učestalošću. Šest istraživanja su uspoređivala imiquimod s placebom (1294 ispitanika), dok su dva istraživanja uspoređivala imiquimod s drugim lijekom koji je pacijent sam primjenjivao (105 ispitanika) ili s lijekom koji je nanosio zdravstveni djelatnik (335 ispitanika). Šest od deset uključenih istraživanja financirale su farmaceutske industrije.

Glavni rezultati

U usporedbi s placebom, imiquimod se pokazao nadmoćno učinkovitijim u potpunom ili djelomičnom uklanjanju bradavica, ali ne i u pitanju povratka i stvaranja novih bradavica ili učestalosti sustavnih reakcija. Ispitanici koji su koristili imiquimod učestalije su osjećali bol i imali lokalne nuspojave. Kada su autori uspoređivali imiquimod s nekim drugim lijekom koji su ispitanici sami nanosili, nisu mogli utvrditi jesu li postojale razlike u potpunom ili djelomičnom uklanjanju bradavica i je li došlo do povratka samih bradavica te jesu li bile prisutne lokalne reakcije. Naposljetku, kada je imiquimod uspoređen s drugim lijekovima koje su zdravstveni djelatnici propisali ispitanicima, nije bilo moguće jasno utvrditi postoje li razlike potpunog nestajanja bradavica. Autori su imiquimod povezali s nižom stopom povratka bradavica tijekom prvih šest mjeseci nakon liječenja, sa smanjenim osjećajem boli i smanjenom pojavom lokalnih reakcija.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za ishode u ovom sustavnom pregledu vrlo je niska zbog nekih ograničenja, mogućih pristranosti, nepreciznosti i nedosljednosti u uključenim istraživanjima. O učinku lijeka može se govoriti tek s malom sigurnošću.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Matea Babić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information