Različiti kirurški pristup popravku aneurizme trbušne aorte u dijelu ispod bubrega

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

U kirurškoj literaturi još uvijek se raspravlja o najboljem načinu operativnog pristupa trbušnoj (abdominalnoj) aorti u području ispod bubrega (infrarenalna aorta) tijekom operacije popravka aneurizme abdominalne aorte (AAA; „balon“ krvne žile, koji se pojavljuje u glavnoj arteriji u trbuhu, aorti) Obično se rabe dva pristupa: retroperitonealni (RP) i transperitonealni (TP). Čini se da oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke. Mnoge studije koje su uspoređivale RP i TP pristupe pri operaciji aorte objavljene su s proturječnim rezultatima. Cilj ovog Cochrane pregled je procijeniti učinkovitost i sigurnost TP u odnosu na RP pristup za planirane kirurške AAA operacije za smanjenje smrtnosti, komplikacija, hospitalizacije i gubitka krvi.

Ključni rezultati

Uključili smo četiri male randomizirane kontrolirane studije (129 sudionika) nakon što smo pretražili literaturu objavljenu do svibnja 2015. godine. Nije bilo razlike između RP i TP u odnosu na smrtnost. Čini se da naša analiza pokazuje trend da RP može povećati komplikacije kao što su hematomi (nakupine zgrušane krvi), kronična bol rana i kila trbušnoga zida u usporedbi s TP, ali bilo je razlike između uključenih studija. Otkrili smo da je RP smanjio gubitak krvi, te skratio boravak u bolnici i jedinici intenzivne skrbi u usporedbi s TP, ali nije bilo razlike između tih dvaju pristupa u duljini vremena u kojemu se kirurški instrument koristi za uklještenje aorte i odvajanja krvnoga optjecaja od krvi koju istiskuje srce.

Kvaliteta dokaza

Tri od četiri uključene studije imale su metodološke slabosti, poput nejasnih metoda randomizacije, nije navedeno tko je znao u kojoj su skupini ispitanici te su tako mogli negativno utjecati na ishod i ugroziti vrijednost rezultata. Osim toga, ispitivanja su uključila samo mali broj ljudi, bilo je malo prijavljenih ishoda, praćenje je bilo razmjerno kratko i bilo je nedosljednosti između uključenih suđenja te je to za posljedicu imalo da su dokazi bili vrlo niske kvalitete. Potrebno je provesti više velikih kliničkih pokusa o RP pristupu u odnosu na TP pristup za otvorene kirurške AAA operacije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Mara Širović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr