Školski edukativni programi za sprječavanje nenamjernih ozljeda u djece i mladih

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirali smo dokaze iz istraživanja o učincima programa u školama koji su usmjereni prema sprječavanju slučajnih ozljeda u djece i mladih. Sprječavanje ozljeda kod djece je važno, jer su ozljede česte u ovoj dobnoj skupini te učinci na dijete i obitelj mogu biti teški i dugotrajni. Škole su potencijalno dobro okružje za organiziranje edukacijskih programa usmjerenih prema spječavanju takvih ozljeda. Međutim, nije detaljno istraženo daje li takav pristup rezultate ili ne. Pronašli smo 27 studija koje su istražile to pitanje.

Dosadašnje spoznaje

Željeli smo istražiti može li podučavanje djece kroz školske edukacije o prevenciji ozljeda dovesti do smanjenja ozljeda, poboljšati znanje o sprječavanju ozljeda te poboljšati njihova ponašanja povezana sa sigurnošću. Željeli smo još procijeniti je li takva vrsta pristupa isplativa.

Obilježja uključenih istraživanja

Dokazi u ovom sustavnom pregledu odnose se na studije objavljene do lipnja 2015. godine. Uključili smo 27 studija u kojima je sudjelovalo ukupno 73.557 djece. Uključeni su bili dječaci i djevojčice starosti od 4 do 18 godina. Studije su uspoređivale edukaciju o prevenciji ozljeda s uobičajenim kurikulumom ili s alternativnim programima nepovezanima s ozljedama. Studije koje smo uključili bile su usmjerene na sprječavanje niza ozljeda. Isključili smo programe koji su usmjereni na samo jedan uzrok ozljede. Pregled literature je analizirao učinke obrazovnih programa na pojavu ozljeda djece, njihove sigurnosne vještine, ponašanja i znanje. Pregledom je također ispitano, jesu li školski pristupi isplativi.

Ključni rezultati

Samo je nekoliko studija prikazalo podatke o utjecaju na pojavu ozljeda kod djece pa su ti učinci bili neuvjerljivi. To ne znači da su programi u školi neučinkoviti, nego je potrebno više dokaza. Sustavni pregled je pronašao dokaze, kako školski programi edukacije o prevenciji ozljeda mogu poboljšati sigurnosne vještine djece, njihova ponašanja i znanje o sigurnosti. Međutim, dokazi su bili nedosljedni, s nekim studijama koje pokazuju pozitivan učinak i drugima koje pokazuju kako nema učinka. Samo je jedna studija izvjestila koliko su ti školski programi bili isplativi pa je teško donositi zaključke samo temeljem ovih dokaza.

Kvaliteta dokaza

Studije su općenito bile loše kvalitete za sva mjerenja učinkovitosti programa, a osobito za ponašanje i znanje. To je zato što informacija o tome kako se studija provodila obično nije uobičajeno bila jasno opisana u znanstvenim radovima ili su postojali veliki propusti u načinu na koji su studije bile provedene. Potrebno je više istraživanja veće kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Antun Lončarić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information