Korištenje brzih testova za otkrivanje infekcije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u svrhu pomoći liječnicima u propisivanju antibiotika za kratkotrajne infekcije dišnih putova

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje
U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretraženi su dokazi o utjecaju i sigurnosti brzih testova kojima se dokazuje infekcija na korištenje antibiotika kod ljudi s kratkotrajnom infekcijom dišnih puteva (npr. prehlada) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ).

Uvod
Liječenje antibioticima često je kod kratkotrajnih upala dišnih putova usprkos činjenici da su one većinom uzrokovane virusima (vrsta zaraznih uzročnika bolesti) protiv kojih antibiotici nisu učinkoviti niti potrebni. Antibiotici mogu uzrokovati nuspojave (neželjene posljedice liječenja) i izravno su povezani s otpornošću bakterija na liječenje (rezistencija na antibiotike) što uzrokuje izostanak učinka liječenja i dodatne probleme s zdravljem. Antibiotici imaju umjeren ili nikakav učinak na kratkotrajne infekcije dišnih putova. Njihova upotreba mora biti pažljiva uzimajući u obzir rezistenciju na antibiotike, nuspojave i cijenu liječenja. Biomarkeri infekcije su bjelančevine imunološkog sustava (sustav koji štiti organizam od bolesti) koje sudjeluju u odgovoru organizma na zarazu. Za sada ne postoji niti jedan test koji savršeno prepoznaje infekciju. Korištenje za sada raspoloživih testova može dovesti do pretjeranog ili nedovoljnog prepoznavanja infekcije kod pogođenih osoba. Razvijeni su neki testovi koji korištenjem određenih biomarkera omogućuju prepoznavanje infekcije. To su brzi testovi koji se mogu koristiti u liječničkoj ordinaciji kad liječnika posjete pacijenti sa simptomima infekcije gornjih dišnih putova. Ti testovi mogli bi pomoći liječnicima u PZZ da prepoznaju one zaražene osobe kod kojih će najvjerojatnije antibiotici imati učinak.  U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražili smo dokaze o prednostima i nedostacima primjene tih testova u PZZ.

Osobine istraživanja
Uključili smo 6 istraživanja s ukupno 3284 ispitanika iz PZZ s kratkotrajnom upalom dišnih puteva (brzim testom u krvi određen je C-reaktivni protein, CRP). Dva od šest uključenih istraživanja primila su izravnu novčanu potporu od proizvođača. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2014. 

Ključni rezultati
CRP je bio jedini biomarker infekcije trenutno dostupan u PZZ-u kojeg je bilo moguće pronaći u do sada objavljenim istraživanjima.  Smanjenje korištenja antibiotika vjerojatno se može postići korištenjem brzog CRP testa, ali zbog razlika u ustroju uključenih istraživanja, nije bilo moguće dobiti točniju procjenu učinka tog smanjenja.  U istraživanjima nije zabilježen smrtni ishod te nismo našli dokaze koji upućuju da je trajanje bolesti i vrijeme oporavka od nje bilo duže kao niti da su zadovoljstvo pacijenta ili broj ponovnih dolazaka u ordinaciju povezani s rezultatima CRP-a.  Ipak se ne može isključiti povećana vjerojatnost prijema u bolnicu osoba koje su testirane brzim CRP testom u PZZ.

Kvaliteta dokaza
Autori su procijenili da je kvaliteta dokaza umjerena koristeći GRADE klasifikaciju (jedan od najčešćih modela za procjenu kvalitete dokaza) zbog neprecizne procjene učinka.

Zaključak
Korištenje brzih testova (npr.  CRP) u PZZ kao dodatak pregledu i kao pomoć liječniku u kliničkoj procjeni može smanjiti korištenje antibiotika.  Mogućnost povećanog prijema u bolnicu ukazuje potrebu promišljenog korištenja ovih testova. Potrebna je točnija procjena učinka brzih testova kako bi se ispitali troškovi liječenja i omogućilo usporedbu korištenja brzih testova u odnosu na druge programe smanjenja korištenja antibiotika. 

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Merica Aralica
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr