Davanje glutamina životno ugroženim bolesnicima

Glutamin nije esencijalna amino kiselina, ali se nalazi u velikim količinama u zdravom tijelu čovjeka. Određene studije pokazuju da je razina glutamina u mišićima i krvnoj plazmi životno ugroženih osoba i pacijenata nakon opsežnih kirurških zahvata smanjena, što ukazuje da bi tjelesne potrebe za glutaminom mogle biti veće u tim situacijama. U zadnjih deset godina nekoliko je kliničkih studija ispitalo učinak davanja glutamina osobama koje su životno ugrožene ili su podvrgnute kirurškim zahvatima te sustavni pregled tih kliničkih dokaza pokazuje da bi davanje glutamina tim pacijentima moglo smanjiti učestalost infekcija i smrtnosti. Međutim, dva velika klinička istraživanja objavljena 2011. i 2013. godine nisu našla nikakve blagotvorne učinke nadomjestaka glutamina u životno ugroženih bolesnika.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražena je literatura objavljena do svibnja 2013. godine. Uključene su studije koje su usporedile ishode životno ugroženih pacijenata ili onih koji su podvrgnuti opsežnim elektivnim kirurškim zahvatima koji su primali glutamin i onih koji ga nisu primali. Uključeno je 57 znanstvenih članaka koji opisuju ukupno 53 randomizirane kontrolirane studije. U te 53 studije ukupno je bilo uključeno 4671 pacijenata koji su bili životno ugroženi ili podvrgnuti opsežnim elektivnim kirurškim zahvatima. Rizik od smrtnosti, duljina boravka u jedinici intenzivne skrbi i pojavnost nuspojava nisu se značajno razlikovale između pacijenata koji su primali glutamin i onih koji nisu. Međutim, rezultati ovog sustavnog pregleda pokazuju da je rizik od upalnih komplikacija u pacijenata koji su dobili glutamin iznosio 79% rizika onih koji ga nisu primili. Drugim riječima, 12 pacijenata treba liječiti glutaminom da bi se kod jednog pacijenta spriječio jedan slučaj upale. Taj rezultat treba oprezno tumačiti jer je kvaliteta dokaza o upalnim komplikacijama bila umjerena. Analiza tog ishoda pokazuje da manje studije, sa ishodima koji ne bi išli u prilog glutaminu nisu objavljene te je vjerojatno da bi daljnja istraživanja imala učinka na procjenu veličine učinka za taj ishod. Rezultati ovog Cochrane sustavnog pregleda također pokazuju da je prosječna duljina boravka u bolnici među životno ugroženim ili kirurškim pacijentima kojima je davan glutamin bila 3,46 dana kraća nego u pacijenata koji nisu primali glutamin. Ti rezultati također se trebaju oprezno tumačiti jer su utvrđene velike razlike među pojedinim studijama. U ovom je sustavnom pregledu također utvrđeno da je broj dana na mehaničkoj ventilaciji (umjetna potpora disanju) bio 0,69 dana kraći u pacijenata koji su primali glutamin nego u onih koji ga nisu primali.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Livia Puljak

Tools
Information