Anti-TNF lijekovi za liječenje psorijaze u djece

Dosadašnje spoznaje

Psorijaza je dugoročna bolest kože koja se može razviti u bilo kojoj dobi. Procjene za SAD i Europu ukazuju da psorijaza čini 4% kožnih bolesti u djece. U većini slučajeva, bolest je blaga i može se liječiti kremama. Međutim, mali postotak djece ima umjerenu do tešku bolest koja zahtjeva lijekove, kao što su ciklosporin ili metotreksat, a dio će zahtijevati injekcije s novijim biološkim lijekovima kao što su anti-TNF (inhibitori tumor nekrotizirajućeg faktora) lijekovi. Anti-TNF lijekovi (među njima etanercept, infliksimab i adalimumab) namijenjeni su za smanjenje upale u tijelu uzrokovane faktorom nekroze tumora.

Istraživačko pitanje

Da li su lijekovi kao etanercept, infliksimab, i adalimumab sigurni i učinkoviti za liječenje umjerene do teške psorijaze u djece mlađe od 18 godina?

Obilježja uključenih istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražena je medicinska literatura kako bi se pronašle sve randomizirane kontrolirane studije koje su ispitivale učinkovitost i sigurnost anti-TNF lijekova za dugoročno liječenje psorijatičnih plakova u osoba mlađih od 18 godina. Datum pretraživanja: Pretražena je literatura objavljena do srpnja 2015. Samo jedna studija (s tri faze: 12-tjedna randomizirana, dvostruko slijepa, placebo kontrolirana faza; 24-tjedna otvorena faza, i 12-tjedna randomizirana faza, dvostruko slijepa s povlačenjem i ponovnim davanjem lijekova), koja je istražila jedan anti-TNF lijek (etanercept) na 211 sudionika, zadovoljila je kriterije za uključivanje u ovaj sustavni pregled literature.

Ključni rezultati

Dokazi (podaci) iz ove jedne uključene studije ukazuju na to da je do 12. tjedna etanercept smanjio opseg psorijaze u djece u usporedbi s placebom. Premda je bilo zabilježeno nekoliko nuspojava, one su riješene bez naknadnih problema. Nismo pronašli niti jedan dokaz o dugoročnim nuspojavama ovog lijeka iz ove uključene studije.

Kvaliteta dokaza

Iako je ovaj jedan klinički pokus sadržavao visoku kvalitetu dokaza za globalnu procjenu liječnika i procjenu težine bolesti (pomoću Psoriasis Area and Severity Index scores) i dokaze umjerene kvalitete za kvalitetu života, nismo našli druge randomizirane studije kjoje su ispitale etanercept ili druge anti-TNF lijekove. To ukazuje na potrebu za daljnjim provođenjem kvalitetnih kliničkih pokusa u kojima će se ispitati korištenje bioloških terapija u djece i mladih s psorijazom. Nekoliko studija je u tijeku, ali još nisu završene ili objavljene. Planiramo uključiti rezultate tih kliničkih pokusa u buduća ažuriranja ovog sustavnog pregleda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information