Promjena položaja tijela za sprječavanje ozljeda uzrokovanih pritiskom

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je usporediti različite položaje i učestalost promjene položaja u svrhu otkrivanja najučinkovitijeg načina prevencije ozljeda uzrokovanih pritiskom u odraslih, bez obzira na rizik ili zdravstveno okruženje. Prikupljanjem i analizom svih relevantnih istraživanja (tj. randomiziranih kontroliranih istraživanja, vrste istraživanja u kojoj su ispitanici nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više terapijskih skupina i koje pruža najpouzdanije dokaze o zdravlju) kako bi se odgovorilo na navedeno pitanje, pronađeno je osam relevantnih istraživanja i dvije ekonomske evaluacije.

U inačici ovog sustavnog pregleda iz 2014. godine učinkovitost o učestalosti promjene položaja procijenjena je nejasnom. Ovaj obnovljeni Cochraneov sustavni pregled uključuje rezultate novih istraživanja provedenih od tada.

Ključne poruke

Nema jasnih dokaza o tome koji je položaj ili učestalost promjene položaja najuspješniji u sprječavanju ozljeda uzrokovanih pritiskom u odraslih. Djelomičan razlog je niska kvaliteta provedenih istraživanja, od kojih su mnoga sadržavala mali broj ispitanika, a nedostajali su i detalji o metodama istraživanja. Također, dokazi o isplativosti različitih učestalosti promjena položaja i različitih položaja su ograničeni. Potrebno je više istraživanja kako bi se utvrdio učinak promjene položaja na nastanak ozljeda uzrokovanih pritiskom i pronalazak najboljeg režima promjene položaja.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Ozljede uzrokovane pritiskom, nazivane i ulkusi uzrokovani pritiskom, rane uzrokovane pritiskom, dekubitusi i rane dugotrajnog ležanja, uzrokovane su pritiskom i trljanjem dijelova tijela na kojima je kost blizu površini kože, a koji trpe težinu čitavog tijela. Ozljede uzrokovane pritiskom određene su područjem lokaliziranog oštećenja kože ili potkožja iznad koštanog izbočenja. Ozljede uzrokovane pritiskom najčešće se pojavljuju kod starijih ili nepokretnih osoba.

Promjena položaja je jedan od načina prevencije nastanka ozljeda uzrokovanih pritiskom. Promjena položaja tijela uključuje postavljanje osobe u drugačiji položaj kako bi se premjestio pritisak sa određenog dijela tijela. Željelo se otkriti najuspješniji režim promjene položaja za prevenciju ozljeda uzrokovanih pritiskom u odraslih. Istraživan je učinak različitih promjena položaja na zadovoljstv, bol i kvalitetu života ljudi. Željela se usporediti učinkovitost različitih pristupa promjeni položaja.

Ključni rezultati

Pronađeno je osam kliničkih istraživanja i dvije ekonomske analize objavljene između 2004. i 2018. godine, koje su uključivale 3,941 ispitanika. Ispitanici su bili u dobi od 55 do 90 godina. Tri klinička istraživanja usporedila su učestalost promjene položaja svaka dva, tri, četiri ili šest sati. Tri istraživanja uspoređivala su različite nagibe.

Dva istraživanja uključivala su analizu isplativosti. Nijedno istraživanje nije izvijestilo o kvaliteti života povezanoj sa zdravljem, boli nastaloj uslijed postupka i zadovoljstvu ispitanika.

Dokazi koji podupiru upotrebu jednog od određenih načina promjene položaja u sprječavanju nastanka ozljeda uzrokovanih pritiskom niske su kvalitete i ograničeni, stoga je nejasno koji je položaj ili učestalost promjene položaja najučinkovitiji. Nijedno od uključenih istraživanja nije izvijestilo o boli, zadovoljstvu i kvaliteti života ispitanika. Rezultati su nejasni, a pouzdanost dokaza iz uključenih istraživanja je niska do vrlo niska.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2019. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Martina Težak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information