Tapentadol za kroničnu mišićno-koštanu bol u odraslih

Bol u kostima, zglobovima i mišićima čest je simptom, i kod mnogih osoba je dugotrajna. Očekuje se da će takva bol pogoditi 50% ljudi kroz 3 mjeseca ili dužeg razdoblja tijekom života. Takvo stanje naziva se kronična mišićno-koštana bol.

Opioidi su vrsta jakih lijekova protiv bolova koji se koriste u osoba koje imaju umjerenu do intenzivnu kroničnu bol. Osobe koje uzimaju te lijekove često imaju štetne učinke (nuspojave), od kojih su neki vrlo ozbiljni.

Ovaj Cochrane sustavni pregled procijenio je djelotvornost (mogućnost smanjenja intenziteta boli) i sigurnost tapentadola (novog opioida) za umjerenu do intenzivnu kroničnu mišićno-koštanu bol u usporedbi s placebom ili drugim aktivnim lijekom.

Literatura je pretražena u ožujku 2014. kako bi se našle studije u kojima je uspoređen tapentadol s placebom ili drugim lijekovima za liječenje mišićno-koštane boli odraslih.

Uključene su 4 studije koje su usporedile tapentadol s placebom ili oksikodonom (drugi opioid) na ukupno 4094 pacijenata.

Pronađeni su dokazi umjerene kvalitete da 3 od 10 pacijenata liječenih tapentadolom imaju najmanje 50%-tno smanjenje boli (odgovorili su na terapiju), dok su samo 2 od 10 pacijenata liječenih oksikodonom i placebom odgovorili na terapiju.

Pronađeni su i dokazi umjerene kvalitete da su pacijenti liječeni tapentadolom imali veći rizik od odustajanja iz sudjelovanja u istraživanju zbog nuspojava u usporedbi s onima koji su dobivali placebo (2 od 10 liječenih tapentadolom u usporedbi s 1 od 10 liječenim placebom). Među pacijentima liječenim oksikodonom 4 od 10 odustalo je od sudjelovanja u studiji zbog nuspojava. Zatvor stolice, mučnina i povraćanje te svrbež bili su rjeđi kod pacijenata koji su uzimali tapentadol nego kod oksikodona, dok nije bilo razlike u učestalosti umora, nesanice, pospanosti i glavobolja.

Prema rezultatima kontroliranih ispitivanja ukupna klinička korist od tapentadola kod umjerenih do intenzivnih kroničnih mišićno-koštanih bolova je relativno malena (takav zaključak ponavlja se u svim ispitivanjima o opioidima za kroničnu bol). Potrebne su dodatne studije kako bi se istražilo kojim bi pacijentima koji pate od kronične mišićno-koštane boli novi opioid tapentadol mogao najviše koristiti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information