Intervencije predvođene općinskim udrugama za poboljšanje zdravstvenog stanja i smanjenje razlika među stanovništvom rasnih i nacionalnih manjina

Nejednak zdravstveni status rasnih i nacionalnih manjina u odnosu na status opće populacije svjetski je javnozdravstveni problem. Desetljeća javno zdravstvenih intervencija nisu dovela do značajnog uspjeha u smanjenju nejednakosti u zdravstvenom statusu među rasnim i nacionalnim manjinama. Jedan od pristupa za smanjenje zdravstvene nejednakosti podrazumijeva korištenje udruženja koja uključuju predstavnike manjinskih zajednica kako bi se stvorila pozitivna društvena klima koja bi omogućavala zdrav izbor i kvalitetu života. Za ovaj Cochrane sustavni pregled literature tražili smo dokaze koji su istražili jesu li intervencije predvođene općinskim udrugama poboljšale zdravstveno stanje ili smanjile zdravstvene razlike među stanovništvom rasne i nacionalne manjine.

Ovaj pregled, koji je uključivao pretraživanje baza podataka od siječnja 1990 do 31. ožujka 2014 godine, pronašao je 58 studija predvođenih općinskim udrugama, a koje su se bavile širokom lepezom zdravstvenih ishoda i rizičnih ponašanja. U pregled su uključene samo studije općinskih udruga s najmanje jednom rasnom ili nacionalnom manjinskom grupom koje su predstavljale ciljnu populaciju i najmanje dvije zajednice javne ili privatne organizacije. Ovaj je pregled proučavao učinke četiri vrste strategija ili intervencija kojima se koriste općinske udruge.

Zajednice na razini sustava mijenjaju strategije (kao što su inicijative koje ciljaju fizički okoliš kao što su stanovanje, zeleni prostori, sigurno susjedstvo, ili regulatorni procesi i propisi) proizvele su proturječan učinak; strategije na razini širokog sustava zdravstvene i socijalne skrbi (kao što su programi koji ciljaju ponašanje osoblja u sustavima zdravstva ili socijalne skrbi, dostupnost usluga, ili propisa, pocedura i tehnološki ustrojenih programa za poboljšanje kvalitete skrbi) imali su dosljedno pozitivne male učinke; intervencije koje su koristile radnike na području zdravstva ili zdravstvene edukacije za grupe predvođene stručnim osobljem proizvele su prilično dosljedne pozitivne učinke; grupne zdravstvene edukacije predvođene kolegama nisu imale dosljedne učinke.

Ovaj pregled pokazuje da intervencije predvođene općinskim udrugama mogu povezati zdravstvene i društvene pružatelje usluga s nacionalnim i rasnim manjinama na način da donose korist pojedinačnim zdravstvenim ishodima i ponašanjima, kao i sustavima pružanja njege. Međutim, kako bi se postigle jednake razine zdravlja širom zajednice, bez obzira na rasu ili nacionalnu pripadnost, moramo znati konkretno kako program radi i da li radi. To će zahtijevati bolje informacije o tome kako su neki programi opisani u ovom pregledu doveli do korisne promjene i potrebnih sredstava , tako da se oni mogu ponoviti. Nadalje, trebamo bolji znanstveni alat za poboljšanje naših mogućnosti uočavanja učinka programa na cijelom sustavu zajednica i razumjevanje ključnih točaka koje, kada su prikladno upotrijebljene, pomiču raspodjelu zdravstva prema pravednosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information