Mjerenje β-D-glukana za otkrivanje invazivne gljivične infekcije u imunokompromitiranih ljudi

Zašto je ovo važno?
Gljivične infekcije se javljaju u ljudi koji se nisu u stanju boriti s infekcijama, a mogu biti po život opasne ovoj skupini ljudi. Gljivične infekcije teško je dijagnosticirati. Neprepoznavanje gljivične infekcije kada je prisutna (lažno negativan rezultat testa) dovodi do odgođenog liječenja i lošijih ishoda. Neispravna dijagnoza infekcije (lažno pozitivan rezultat) može rezultirati traćenjem resursa, nepotrebnim pretragama i liječenjem.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda
Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je otkriti koliko je točan krvni test za dijagnosticiranje gljivične infekcije u osoba koje se nisu u stanju boriti protiv infekcije. Uključeno je 49 istraživanja kako bi se dobio odgovor na ovo pitanje.

Što se proučavalo u ovom sustavnom pregledu?
Uspoređeno je pet vrsta krvnih pretraga. Svi testovi koriste slične biokemijske metode za otkrivanje prisutnosti molekule šećera (β-D-glukana) koja je sastavni dio stanične stijenke gljivica. Ova se molekula obično ne pojavljuje u krvi pa njezino otkrivanje ukazuje na prisutnost gljivica. Za pretrage je potreban uzorak krvi koji se zatim šalje u laboratorij na analizu. Dijagnosticiranje gljivične infekcije je teško i dijagnoza se često uspostavlja tek nakon što je bolest uznapredovala. Krvni testovi mogu osigurati ranije dijagnosticiranje pa bi tako pružili prednost u odnosu na sadašnje metode.

Ključni rezultati
Ovaj sustavni pregled obuhvaća istraživanja sa 6,244 ispitanika kojima je prijetio rizik od gljivične infekcije. Rezultati istraživanja su pokazali da se točnost testiranja među istraživanjima jako razlikovala. Odstupanja su bila tolika da nije bilo moguće dobiti pouzdanu procjenu točnosti različitih testova.

Pouzdanost rezultata
U obuhvaćenim istraživanjima dijagnoza invazivne gljivične infekcije provedena je prema kriterijima koje je razvila Europska organizacija za istraživanje i liječenje raka (EORTC)*. EORTC kriteriji smatraju se pouzdanima, a istraživanja su općenito dobro provedena pa je vjerojatno da su referentne dijagnoze bile točne. Točnost krvnih pretraga za invazivne gljivične infekcije je široko odstupala. Neka su istraživanja utvrdila da je krvna pretraga dala točnu dijagnozu, ali druga su otkrila da nije. Razlog ove raznolikosti nije jasan.

*EORTC kriteriji daju referentnu dijagnozu. Rezultati krvne pretrage uspoređuju se s referentnom dijagnozom.

Kome je namijenjen ovaj sustavni pregled?
Većina obuhvaćenih istraživanja provedena je u akademskim medicinskim centrima ili javnim bolnicama u SAD-u, Njemačkoj i Italiji. Najčešća osnovna stanja bila su rak (47%) i prijam na intenzivnu njegu (33%). Većina ispitanika bile su odrasle osobe. Ukupna prevalencija invazivne gljivične infekcije bila je 28%.

Što ovi rezultati znače?
Točnost dijagnoze široko je varirala kroz istraživanja. Nije jasno može li testiranje otkriti invazivne gljivične infekcije. Testiranje točno otkriva bolest u nekim istraživanjima, ali ne i u drugima. Razlozi za ove razlike nisu jasni.

Datum pretraživanja dokaza
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2019. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Mia Plenković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information