Postoje li načini za sprječavanje nasilnog ponašanja na radnom mjestu?

Dosadašnje spoznaje

Nasilno ponašanje (engl. bullying) na radnom mjestu može narušiti mentalno zdravlje zaposlenika. Također može naštetiti organizacijama u kojima ti ljudi rade. Provedena su brojna istraživanja o nasilnom ponašanju na radnom mjestu. Međutim, većina studija razmatrala je kako postupati kad se nasilno ponašanje već dogodi, a ne kako prvenstveno pokušati spriječiti pojavu takvog ponašanja. Mnogi ljudi koji su doživjeli nasilno ponašanje odlučili su radije napustiti svoj posao nego se suočiti s nasilnikom. Važno je znati jesu li akcije koje se provode na radnim mjestima učinkovite u prevenciji nasilnog ponašanja.

Pitanje sustavnog pregleda

Koje su prednosti različitih načina pokušaja sprječavanja nasilnog ponašanja na radnom mjestu?

Rezultati

Uključili smo 5 studija provedenih s 4116 ispitanika koje su proučavale žrtve nasilnog ponašanja ili nasilnike, te posljedice nasilnog ponašanja poput izostajanja s posla. Podijelili smo istraživanje intervencije na dvije intervencije na organizacijskoj razini, dvije na individualnoj i jednu višerazinsku intervenciju. Nismo pronašli istraživanja o intervencijama provedenim na razini društva/politike.

Intervencije na organizacijskoj razini

Dvije studije pokazale su da intervencije na organizacijskoj razini povećavaju civilizirano ponašanje, suprotno od nasilnog ponašanja, za oko 5%. Jedna od tih studija pokazala je također smanjenje neciviliziranosti od strane suradnika i nadređenih osoba. Također su otkrili da je prosječno vrijeme izostajanja s posla smanjeno za više od jedne trećine dana na mjesečnoj razini.

Intervencije na individualnoj razini

Izražavanje u pisanom obliku (engl. expressive writing task) provedeno s 46 zaposlenika, pokazalo je smanjenje količine nasilnog ponašanja. Kognitivno bihevioralna edukacijska intervencija provedena je sa 60 zaposlenih koji su imali poteškoća u učenju, ali nije bilo značajnih promjena u nasilnom ponašanju.

Višerazinske intervencije

Jedna je studija procijenila kombinaciju edukacije i intervencija na razini politika među pet organizacija i nije pronašla značajne promjene u nasilnom ponašanju.

Što je krajnji ishod?

Ovaj pregled pokazuje da organizirane i individualne intervencije mogu spriječiti nasilno ponašanje na radnom mjestu. Međutim, dokazi su vrlo niske kvalitete. Potrebne su nam studije koje koriste bolje načine za mjerenje učinka svih vrsta intervencija u prevenciji nasilnog ponašanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Kristina Marinović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information