Glasovni zapis: Ima li načina za sprječavanje maltretiranja na poslu?

Cochrane skupina koja se bavi medicinom rada priprema različite sustavne preglede o načinima kako se zdravlje, sigurnost i dobrobit radnika može poboljšati. Tome je dodan novi sustavni pregled u siječnju 2017. godine o načinima sprječavanja maltretiranja na poslu. Glavna autorica, Patricia Gillen, sa Sveučilišta Ulster u Sjevernoj Irskoj, govori o rezultatima, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, prevela je razgovor i pročitat će nam ga.

- Pročitajte prijepis

Teo: Dobar dan! Cochrane skupina koja se bavi medicinom rada priprema različite sustavne preglede o načinima kako se zdravlje, sigurnost i dobrobit radnika može poboljšati. Tome je dodan novi sustavni pregled u siječnju 2017. godine o načinima sprječavanja maltretiranja na poslu. Glavna autorica, Patricia Gillen, sa Sveučilišta Ulster u Sjevernoj Irskoj, govori o rezultatima, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, prevela je razgovor i pročitat će nam ga.

Irena: Maltretiranje na poslu je glavni uzrok stresa na poslu. Nosi štetne posljedice ne samo za osobu koja je maltretirana, nego i za ostale kolege kao i za samu ustanovu. Maltretiranje može dovesti do nezadovoljstva na poslu, anksioznosti i depresije, što za posljedicu ima gubitak vještina i izostajanje s posla. U našem Cochraneovom sustavnom pregledu, istražili smo učinke intervencija za sprječavanje maltretiranja na poslu. Pronašli smo dokaze, vrlo niske kvalitete, da intervencije na razini ustanove ili na razini pojedinca mogu biti učinkovite.
Osim glavnog ishoda – smanjenja učestalosti maltretiranja, gledali smo druge ishode poput stresa, depresiju, izostanke s posla ili bolovanje. Uključili smo jednu randomiziranu kontroliranu studiju i četiri kontrolirana opažajna istraživanja provedena prije i poslije intervencije. Istraživanja provedena su u Australiji, Kanadi, SAD-u, Irskoj i Velikoj Britaniji. Ukupno su istraživanja uključila više od 4.100 zaposlenika. Dva su istraživanja bila na razini ustanove u kojoj se pokušalo mijenjati ponašanje na poslu. Dva su istraživanja bila na razini pojedinca, gdje je ispitivano izražavanje osjećaja u pisanom obliku i kognitivna behaviouralna intervencija. Jedno istraživanje je provedeno na više razina a ispitivalo je edukacijsku intervenciju.
U zaključku, maltretiranje na poslu je veliki problem i nastojanja da se smanji trebaju biti utemeljena na kvalitetnijim dokazima. Iako su sadašnji dokazi vrlo niske kvalitete, ima dokaza da se maltretiranje na poslu može spriječiti. Potrebna su velika, dobro osmišljena istraživanja o prevenciji maltretiranja koja koriste validirane i pouzdane ishode mjerenja i prate sudionike barem 6 mjeseci. 

Teo: Ako želite pročitati više o postojećim istraživanjima i pratiti nove verzije ovog sustavnog pregleda, pođite na stranice Cochrane knjižnice, na Cochrane Library dot com i upišite u tražilicu 'maltretiranje na poslu'. 

Podcast translated by Irena Zakarija-Grković
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated podcast read by Irena Zakarija-Grković and Teo Peričić
Translated podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript
Share/Save