Lijekovi za liječenje pospanosti kod osoba koje rade smjenski i problema sa spavanjem nakon smjenskog rada

Osobe koje rade u smjenama često su pospane na poslu i imaju probleme sa spavanjem između smjena. To se naziva poremećajem spavanja zbog smjenskog rada u slučaju kad poteškoće sa spavanjem i pospanost tijekom smjenskog rada ne posustaju. Stoga je u Cochrane sustavnom pregledu analiziran učinak lijekova poput melatonina u poboljšanju kvalitete sna radnika nakon rada u noćnoj smjeni. Također je proučen učinak supstanci poput kofeina u održavanju budnosti smjenskih radnika. Namjeravano je procijeniti i isplativost, ali nije bilo studija na tu temu.

Pronađene studije

Pretražena je literatura objavljena do 20. rujna 2013. Uključeno je 15 istraživanja sa 718 sudionika. Istraživanja su procijenila učinak melatonina i hipnotika na san nakon smjene, kao i učinak modafinila, armodafinila, kofeina i drijemanja na pospanost tijekom smjene.

Učinak na trajanje i kvalitetu sna

Ljudi koji uzimaju melatonin mogu spavati 24 minute duže tijekom dana nakon noćne smjene, ali možda nema učinka na druge ishode spavanja, kao što su vrijeme potrebno za usnivanje (niska kvaliteta dokaza). Nuspojave melatonina bile su rijetke.

Za hipnotike (zopiklon), nema dovoljno dokaza da bi se znalo utječu li na dužinu spavanja (vrlo niska kvaliteta dokaza). Nisu pronađene studije o njihovim nuspojavama kod smjenskih radnika.

Učinak na pripravnost ili pospanost tijekom smjene

Ljudi koji uzimaju modafinil i armodafinil vjerojatno imaju malo smanjenje pospanosti i povećanje pripravnosti tijekom noćne smjene, sudeći po dokazima dobivenima nakon tri mjeseca praćenja osoba s poremećajem sna zbog smjenskog rada (umjerena kvaliteta dokaza). Glavobolja i mučnina su bile najčešće nuspojave i u kratkoročnim i dugoročnim studijama. Međutim, opisani su ozbiljni kožni poremećaji otkad su ovi lijekovi stigli na tržište. Nisu pronađena istraživanja provedena među radnicima kojima nije dijagnosticiran poremećaj sna zbog smjenskog rada.

Pronađeno je jedno istraživanje koje je pokazalo da su ljudi koji su uzimali kofein u kombinaciji s drijemanjem prije noćne smjene imali povećanu pripravnost tijekom smjene.

Što još treba istražiti?

Dokazi su bili slabe kvalitete i uglavnom iz manjih istraživanja. Tvari koje potpomažu san i pripravnost imaju potencijalno ozbiljne nuspojave. Dakle, potrebno je još istraživanja kako bi se utvrdila korist i šteta od tih lijekova.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Preveo: Branimir Krtalić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information