Mogućnosti sprječavanja limfedema (otok uslijed nakupljanja tjelesne tekućine) ruke nakon liječenja karcinoma dojke

Istraživačko pitanje

Pregledani su dokazi o učinkovitosti sprječavanja limfedema u žena nakon operacije karcinoma dojke.

Dosadašnje spoznaje

U svake pete osobe liječene zbog karcinoma dojke nastane limfedem. Pregledani su dokazi o mogućnostima sprječavanja limfedema, primjerice limfna drenaža rukama (masaža), kompresija, vježbe ili poduka.

Obilježja studija: Dokazi se odnose na studije dostupne do svibnja 2013. Uključeno je 10 studija; u 4 je primijenjena limfna drenaža sa standardnim pristupom ili u kombinaciji s vježbanjem ili pritiskom (kompresijom) u odnosu na uobičajenu njegu ili samo poduku (395 ispitanika); u 3 studije je ispitano vježbanje ramenog obruča u ranom odnosno kasnom razdoblju (378 ispitanika); u 2 studije su korištene vježbe s otporom ili smanjenje aktivnosti (358 ispitanika); te u jednoj studiji je istraživan učinak fizikalne terapije u odnosu na nikakve postupke (65 ispitanika). Trajanje praćenja bolesnika je bilo od 2 dana do 2 godine nakon primjene postupaka.

Ključni rezultati

Za sada nije moguće zaključivanje o učinku limfne drenaže koja se provodi rukama (manualno) kao dodatak vježbanju i edukaciji o sprječavanju limfedema. To je zbog suprotnih rezultata dobivenih u dvije studije. Nadalje, nije moguće zaključivanje o primjeni limfne drenaže rukama u kombinaciji s drugim postupcima uslijed različitih kombinacija postupaka u te dvije studije. U jednoj od ovih studija je nađeno da limfna drenaža rukama u kombinaciji s vježbanjem smanjuje rizik limfedema. U drugoj studiji je kombinirana limfna drenaža rukama zajedno s kompresijom, ali je studija uključila premali broj isptianika za pouzdano zaključivanje.

Pokretljivost ruke (tj. podizanje ruke iznad glave) je bilo bolje nakon limfne drenaže rukama nego bez ovog postupka, ali je učinak poboljšanja trajao samo nekoliko tjedana nakona operacije karcinoma dojke.

U procjeni učinka ranog ili kasnog vježbanja ramenog obruča za smanjenje limfedema, nađene studije nisu imale jasan rezultat. Vjerojatnost pojavnosti limfedema je bila od 5% do 27% (rano pojavljivanje) u usporedbi s 4% do 20% (za odgođeno pojavljivanje) u razdoblju 6-12 mjeseci nakon operacije. Započinjanje vježbi za rameni obruč neposredno nakon operacije može poboljšati pokretljivost u ramenu u prvom mjesecu, u usporedbi s prvim tjednom, ali pouzdan zaključak nije moguć, a pokretljivost je slična u kasnijem razdoblju.

Vježbe otpora nisu povećale rizik nastanka limfedema u usporedbi sa smanjenom aktivnošću na temelju praćenja simptoma i njihovog neposrednog liječenja.

Obzirom na druge postupke, nije moguće zaključivanje o učinkovitosti na smanjenje bolova ili poboljšanje kvalitete života.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su niske kvalitete, osim za dokaze o vježbama s otporom, koji su umjerene kvalitete. Mnoge studije su imale nedostatke glede načina na koji su provedene, nađen je mali broj studija za svaki od postupaka, a rezultati su se razlikovali između sličnih studija, te su skupine ispitanika bile male.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information