Fibrati za sprječavanje srčano-žilnih bolesti

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirano je koje su prednosti i nedostatci uzimanja fibrata (hipolipidemici, derivati karboksilne kiseline) u usporedbi s placebom ili uobičajenim liječenjem u sprječavanju srčano-žilnih bolesti u ljudi s povećanim rizikom za razvitak tih bolesti.

Dosadašnje spoznaje

Srčano-žilne (kardiovaskularne) bolesti su najčešći uzrok smrti, bolesti, onemoćalosti i smanjene kvalitete života u industrijskim zemljama. Jedan od najvećih čimbenika rizika za razvitak kardiovaskularnih bolesti su povišene serumske koncentracije LDL kolesterola (lipoproteina niske gustoće, "lošeg" kolesterola). Nadalje, osobe s povišenom razinom serumskih triglicerida i niskom razinom HDL kolesterola (lipoprotein visoke gustoće, "dobar" kolesterol") su također pod povećanim rizikom za kardiovaskularne bolesti poput srčanog ili moždanog udara. Vlakna snižavaju razine serumskih triglicerida, blago povećavaju razinu HDL kolesterola i snižavaju LDL kolesterol. Stoga dugoročno uzimanje fibrata možda može pomoći u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti, posebice u kombinaciji sa statinima, za koje je dokazano da bitno smanjuju razine LDL kolesterola smanjujući rizik za pojavu srčanoga i moždanoga udara, smanjujući tako ukupnu stopu smrtnosti.

Obilježja uključenih istraživanja

Dokazi se odnose na studije objavljene do svibnja 2016. Pronašli smo šest valjanih studija o primarnoj prevenciji, koje su uključile 16.135 osoba bez ustanovljenih kardiovaskularnih bolesti. Te su studije uspoređivale liječenje fibratima s liječenjem uobičajenim lijekovima i placebom. Prosječna dob populacije koja je sudjelovala u studijama bila je između 47,3 i 62,3 godine. Većini uključenih pacijenata prethodno je dijagnosticirana šećerna bolest tipa 2. Prosjek trajanja liječenja te praćenja sudionika u studijama iznosi 4,8 godina.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Umjereno kvalitetni dokazi upućuju na smanjenje rizika od 16% uz liječenje fibratima za kombinirani ishod smrtnosti zbog kardiovaskularnih bolesti, te srčanoga i moždanoga udara. U apsolutnim uvjetima, rizik za kombinirane ishode u pacijenata s rizičnim kardiovaskularnim čimbenicima ali bez uspostavljene kardiovaskularne bolesti bio je u prosjeku umanjen od 0,5% do 4,3% tijekom pet godina. Umjereno kvalitetni dokazi također sugerirali su smanjenje rizika za smrtonosne i ne-nesmrtonosne srčane udare uz liječenje fibratima, međutim, dokazi niske kvalitete pokazali su da uz liječenje fibratima nema smanjenja rizika za cjelokupnu stopu smrtnosti od ne-kardiovaskularnih bolesti. Izrazito niskokvalitetni dokazi upućuju da nije bio povećan rizik od štetnih učinaka vlakana. Prika podataka o štetnim učincima u pronađenim studijama bio je izrazito ograničen. Podatci o kvaliteti života nisu bili dostupni ni u jednoj uključenoj studiji. Studije koje su procjenjivale učinkovitost vlakana kao dodatne terapije u liječenju statinima nisu pokazale koristan učinak u prevenciji kardiovaskularnih incidenata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Bruna Lukšić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information