Upotreba intravenskih antibiotika u liječenju pogoršanja bolesti pluća u oboljelih od cistične fibroze

Istraživačko pitanje

Mogu li intravenski antibiotici (antibiotici koji se daju u venu) koji se daju za liječenje pogoršanja plućnih bolesti (plućnih egzacerbacija) u ljudi s cističnom fibrozom kratkoročno i dugoročno poboljšavati stanje bolesnika?

Dosadašnje spoznaje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je ocijeniti dokaze za sadašnju praksu korištenja intravenskih antibiotika u liječenju bolesnika s cističnom fibrozom koji imaju plućne egzacerbacije. Željelo se otkriti je li bolje dati dva antibiotika umjesto jednog antibiotika te ispitati je li koja antibiotska kombinacija bolja od druge. Također se nastojalo otkriti jesu li intravenski antibiotici bolji od inhalirajućih ili oralnih antibiotika u liječenju plućnih egzacerbacija u ljudi s cističnom fibrozom.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do 27. srpnja 2015.

Obilježja uključenih istraživanja

Cochrane sustavni pregled uključuje 1717 bolesnika s cističnom fibrozom.Studije su uspoređivale intravenske antibiotike s placebom (lažni proizvod koji ne sadrži aktivni sastojak) i jedan antibiotik u usporedbi s kombinacijom dvaju antibiotika. Specifične kombinacije antibiotika su se uspoređivale na način koji su se uzimali: intravenski, udisanjem antibiotika (inhalirajući) i antibiotici koji su se uzimali na usta (oralni). Istraživanja su trajala od 3 do 15 dana. Većina studija trajala je dva tjedna.

Ključni rezultati

Uspoređujući osobe koji su dobili samo jedan antibiotik i one kojima su dana dva antibiotika, pokazalo se da su bolesnici koji su primali dva antibiotika postigli veće poboljšanje plućne funkcije. Ipak, kada su izdvojene studije koje su uključivale lažni lijek, nađeno je da nema nikakve razlike. Nije bilo učinka na vrijeme do sljedećeg pogoršanja, težine i nuspojava. Nijedna kombinacija antibiotika nije bila bolja od drugih. Ishodi su za ljude bili isti bez obzira jesu li bili liječeni intravenskim, oralnim ili inhalirajućim antibioticima. Nijedna od studija nije prikazala podatke vezane uz kvalitetu života.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta uključenih studija je često bila loša i većina podataka nije bila dobro prikazana. Neke studije su uključivale volontere više od jednom što je otežalo uspoređivanje načina liječenja. Temeljem navedenih informacija bilo je teško izvesti zaključke s obzirom na to kako su provedena istraživanja - osobito kad se uzme u obzir način na koji su birani volonteri i nejasnoće u metodama, odnosno jesu li volonteri ili doktori znali koju terapiju ispitanici primaju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information