Poboljšava li hormonska terapija seksualnu funkciju žena koje prolaze menopauzu ili nakon menopauze?

Ključne poruke

• Estrogen (hormon odgovoran za seksualni i reproduktivni razvoj žena) vjerojatno poboljšava seksualnu funkciju u usporedbi s placebom kad se koristi kao monoterapija.

• Nisu jasni učinci estrogena uz gestogene, sintetske steroide (poput tibolona), kao niti selektivne modulatore estrogenskih receptora sa ili bez estrogena na seksualnu funkciju u usporedbi s placebom ili izostankom terapije.

• Hormonska terapija, režim doziranja i upitnici korišteni za procjenu učinkovitosti vjerojatno su uzrokovali varijabilne rezultate.

Što je menopauza i koji je njezin utjecaj na žene?

Menopauza je period kada žena prestaje menstruirati, obično u razdoblju 45-55 godina starosti. Tijekom menopauze, jajnici postepeno prestaju lučiti estrogen, koji regulira menstruaciju. Smanjenje estrogena može uzrokovati neželjene simptome prije prestanka menstruacije (perimenopauza), tijekom ili nakon menopauze (postmenopauza). Simptomi uključuju promjene raspoloženja, valunge i noćno preznojavanje. Seksualne tegobe, poput bolnog snošaja, smanjenog libida te poteškoća s uzbuđenjem ili orgazmom, česte su poslije menopauze i mogu negativno utjecati na ženino samopoštovanje, samopouzdanje i seksualno zdravlje.

Što je hormonska terapija i kako ona može pomoći seksualnoj funkciji žena?

Hormonska terapija sastoji se od različitih hormona ili njihovih kombinacija, koji pomažu pri smanjenju simptoma menopauze. Primjenjuju se transdermalno (flasterima), sprejevima, gelovima, tabletama ili pak umetcima, te se koriste za mnoge simptome perimenopauze ili postmenopauze. Može doći do smanjenja problema sa seksualnom funkcijom, poput suhoće, svrbeža i bolnog snošaja, poboljšanjem lubrikacije, protoka krvi te osjeta u vaginalnom tkivu.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Cilj pregleda bio je otkriti poboljšava li hormonska terapija seksualnu funkciju žena te ispoljava li drugačije učinke u različitim fazama menopauze. Također, željeli su se odrediti najučinkovitiji hormoni; je li to samostalan estrogen, estrogen u kombinaciji s drugim hormonima, ili sintetski steroidi.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražena su istraživanja koja su uspoređivala različite vrste hormonske terapije s placebom ili izostankom terapije, te proučavala njihove učinke na seksualnu funkciju tijekom perimenopauze ili postmenopauze. U obzir su došla istraživanja koja su koristila samo estrogen; estrogen u kombinaciji s gestagenima; sintetske steroide (tibolon); te selektivne modulatore estrogenskih receptora (SERM-ove, poput raloksifena i bazedoksifena, koji utječu na djelovanje estrogena aktivacijom ili inaktivacijom određenih dijelova tijela), same ili uz estrogen.

Najviše nas je zanimao utjecaj hormonske terapije na ukupnu seksualnu funkciju, odnosno njezinu povezanost s različitim segmentima zdravog seksualnog života, objedinjenima u jednu cjelinu: željom, uzbuđenjem, lubrikacijom, orgazmom, zadovoljstvom i boli. Zanimao nas je i učinak terapije na svaki pojedini element ukupne seksualne funkcije. Rezultati su se trebali procijeniti koristeći priznat i validiran upitnik.

Ispitanice su bile podijeljene prema vremenu proteklom od posljednje menstruacije:

• unutar 5 godina, neovisno o simptomima menopauze; i

• više od 5 godina, neovisno o simptomima menopauze.

Rezultati istraživanja sažeti su i uspoređeni te im je dodijeljen stupanj pouzdanosti na temelju nekoliko čimbenika, poput upotrijebljenih metoda i veličina uzoraka.

Što je ustanovljeno?

Pronađeno je 36 istraživanja s ukupno 23 299 ispitanica. Sva osim jednog istraživanja uključivala su žene u postmenopauzi; preostalo je istraživanje proučavalo žene tijekom menopauze. Neke su žene prijavile neugodne simptome, poput valunga, noćnog preznojavanja te suhoće u vaginalnom području.

• Ispitanicama kojima je posljednja menstruacija bila unutar posljednjih 5 godina, monoterapija estrogenom vjerojatno blago poboljšava seksualnu funkciju u usporedbi s placebom.

• Ispitanicama kod kojih je više od 5 godina prošlo od posljednje menstruacije sami estrogen vjerojatno ne igra ulogu u poboljšanju spolne funkcije u usporedbi s placebom.

• Ni za jednu skupinu žena nije sigurno poboljšavaju li preostale terapijske opcije i kombinacije seksualnu funkciju u usporedbi s placebom ili izostankom terapije.

Koja su ograničenja dokaza?

Pouzdanost dokaza umjerena je do veoma niska, zbog varijabilnih rezultata. Uzrok su vjerojatno neujednačenost odabranih lijekova i njihovih doza, te korištenje različitih upitnika za procjenu.

Datum pretraživanja dokaza

U ovom sustavnom pregledu uključeni su dokazi objavljeni do prosinca 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Andrea Bošković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information