Psihološka terapija za roditelje djece koja boluju od dugotrajnih bolesti ili bolesti opasnih po život

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Ovo je sažetak obnovljenog Cochrane sustavnog pregleda čija je zadnja verzija objavljena 2012. godine, a koji istražuje djelotvornost psiholoških terapija za roditelje djece koja boluju od dugotrajnih bolesti ili bolesti koje ugrožavaju život. Obnovljena verzija sustavnog pregleda uključuje studije koje su provedene u zadnje dvije godine te daje pregled aktualnih dokaza iz tog područja istraživanja.

Roditeljska skrb za djecu oboljelu od dugotrajnih bolesti ili bolesti opasnih po život vrlo je teška i može imati negativan učinak na mnoge aspekte života roditelja. Roditelji takve djece često imaju problema s usklađivanjem brige za dijete i drugih obaveza kao što su posao, društveni život, financije i kućanski poslovi. Posljedično, mogu doživjeti više stresa, briga, naglih promjena raspoloženja, obiteljskih svađa i njihova djeca mogu početi ispoljavati zabrinjavajuća ili problematična ponašanja. Roditelji također imaju glavni utjecaj na dobrobit i prilagodbu djeteta te imaju važnu ulogu u načinu na koji se njihovo dijete prilagođava životu s bolesti. Cilj terapija za roditelje djece koja boluju od dugotrajnih bolesti koje ugrožavaju život je smanjenje stresa roditelja, prilagodba njihova ponašanja, smanjenje obiteljskih sukoba, smanjenje stresa djeteta, smanjenje onesposobljenosti djeteta i poboljšanje djetetovih simptoma.

Istraživačko pitanje

Istražena je djelotvornost psiholoških terapija za roditelje djece i adolescenata koji boluju od kroničnih bolesti kao što su bolna stanja, karcinom, šećerna bolest, astma, traumatska ozljeda mozga, upalna bolest crijeva, kožne bolesti ili ginekološki poremećaji. Psihološke terapije su uspoređene s aktivnim terapijama, uobičajenom skrbi ili kontrolnim ispitanicima na listi čekanja. Istražena su dva glavna rezultata od interesa, a to su bili duševno zdravlje roditelja i roditeljsko ponašanje. Uključeno je i pet sporednih rezultata: ponašanje/onesposobljenost djece, duševno zdravlje djece, simptomi djece, funkcioniranje obitelji i neželjeni učinci.

Obilježja istraživanja

Obuhvaćena su sva istraživanja dostupna do srpnja 2014. Pronađeno je 47 studija u kojima je sudjelovalo 3778 ispitanika. Prosječna dob djece bila je 14,6 godina. Pronađene su studije u kojima je istraženo 6 vrsta kroničnih bolesti djece (bolna stanja, karcinom, šećerna bolest, astma, traumatska ozljeda mozga i ekcem) i u kojima su analizirane 4 vrste psiholoških terapija (kognitivno-bihevioralna terapija, obiteljska terapija, rješavanje problema, multisustavna terapija). Rezultati su uzeti od mjerenja odmah nakon terapije i na prvom sljedećem kontrolnom mjerenju. Podatci su analizirani na dva načina: prvo su sve studije grupirane po pojedinačnim bolestima (bez obzira na terapiju), a zatim su studije grupirane po svakoj pojedinačnoj terapiji (bez obzira na bolest).

Ključni rezultati

Psihološke terapije poboljšale su roditeljska ponašanja roditelja s djecom koja su bolovala od karcinoma neposredno nakon terapije. Stres roditelja također se smanjio kod roditelja djece oboljele od karcinoma. Djeca s bolnim stanjima i djeca sa simptomima šećerne bolesti pokazala su pozitivne rezultate neposredno nakon terapije i za dijabetes je uočeno smanjenje simptoma i nakon razdoblja praćenja. Kad su analizirane različite psihološke terapije, pokazalo se da kognitivno-bihevioralna terapija može poboljšati medicinske simptome djece. Terapija rješavanja problema može smanjiti stres roditelja i njihovu sposobnost rješavanja problema, sa smanjenjem stresa roditelja kroz dugoročno razdoblje. Pet studija je opisalo da nije bilo neželjenih učinaka tijekom razdoblja studija. Ostale studije nisu prikazale rezultate o neželjenim učincima. Procjena rizika od pristranosti uglavnom nije bila jasna zbog lošeg načina opisa metoda i rezultata.

Zaključak

Pronađeni su dokazi da psihološka terapija koja uključuje intervencije usmjerene na roditelje može biti korisna roditeljima djece oboljele od kroničnih bolesti, osobito roditeljima djece koja boluju od karcinoma. Međutim, zbog malog broja studija u ovom sustavnom pregledu moguće je da će buduće studije promijeniti rezultate trenutne verzije ovog sustavnog pregleda.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr