Uloga započinjanja primjene intravenske infuzije lidokaina u početku operativnog zahvata u smanjenju boli i poboljšanju oporavka nakon operacije

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Najčešći problemi koji se javljaju neposredno nakon kirurškog zahvatu uključuju bol, mučninu, povraćanje, prekomjerno zgrušavanje krvi, usporavanje ili zaustavljanje protoka hrane i tekućina probavnim sustavom i postoperativnu kognitivnu disfunkciju. "Ubrzani protokoli" (engl. fast-track protocols) imaju za cilj prevenirati ili smanjiti učestlost ovih komplikacija te ubrzati rani oporavak pacijenta. Opiodni lijekovi, koji se primjenjuju za smanjenje postoperativne boli, mogu biti povezani s neželjenim djelovanjem, poput mučnine i zatvora (konstipacije), što onemogućuje pacijentov jednostavni oporavak. Druge mogućnosti uključuju epiduralnu primjenu opioida (injektiranog u prostor koji obavija kralježničku moždinu). Bol može biti mješavina upalne i neuropatske boli ili nastati zbog povećane osjetljivosti na bol. Navedenim vrstama boli može se pomoći intravenskom primjenom lidokaina, neopioidnog lokalnog anestetika.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je procijeniti korisne i štetne učinke intravenske infuzije lidokaina koja se započinje u vrijeme kirurškog zahvata na bol i oporavak nakon kirurškog zahvata u pacijenata koji se podvrgavaju različitim kirurškim zahvatima. Pronađeno je 45 randomiziranih kontroliranih kliničkih studija (u kojima su ispitanici nasumično podijeljeni u intervencijsku i kontrolnu skupinu) u kojima je uspoređeno intravensko davanje lidokaina tijekom i nakon kirurškog zahvata s placebom ili uobičajenom skrbi ili s epiduralnom analgezijom (samo dvije studije). Predstavljeni su podatci od ukupno 2801 ispitanika. Ukupna metodološka kvaliteta u uključenim studijama bila je umjerena do visoka.

Rezultati dobiveni na više od 1200 ispitanika pokazuju da se bol odmah nakon kirurškog zahvata (23 studije) i nakon 24 h (25 studija) može ublažiti infuzijom lidokaina u usporedbi s placebom ili uobičajenim liječenjem. Smanjenje boli bilo je najočitije unutar 4 h nakon laparoskopskog zahvata na trbuhu ili otvorenog kirurškog zahvata na trbuhu. Bol nakon 48 h nije se ublažila (19 studija). Utvrđen je i pozitivan učinak infuzije lidokaina na oporavak funkcije crijeva, pri čemu je smanjeno vrijeme do prolaska prvih vjetrova (11 studija) i prve pojave crijevnih zvukova (6 studija) i smanjen rizik paralitičnog ileusa (3 studije), ali nije smanjeno i vrijeme do pojave prve stolice (4 studije). Ispitanici koji su primali lidokain razvili su manje mučnine (28 studija), vjerojatno zbog smanjene potrebe za opioidnim lijekovima za ublažavanje boli (32 studije). Duljina boravka u bolnici nešto se skratila (21 studija).

Malo je studija ispitalo druge kirurške komplikacije kao što su infekcije nakon operacije, zastoj mokraće, krvarenje, duboka venska tromboza i poremećaji zarastanja rane, gdje nije bilo dokaza niti o koristi niti o štetnim učincima.

Sedamnaest tsudija ispitalo je pojavu nuspojava. Nije bilo dokaza da je intravenski lidokain povezan s povećanim rizikom od štetnih učinaka kao što su smrt, aritmije, drugi poremećaji srčanog ritma ili znakovi toksičnosti. Pojava nuspojava povezanih s infuzijom lidokaina nije se mogla primjereno analizirati jer kliničke studije to pitanje nisu zadovoljavajuće ispitale.

Glavna ograničenja ovog sustavnog pregleda literature su velika raznolikost rezultata među studijama, i činjenica da su pronađene studije bile malene, odnosno uključile malen broj ispitanika, zbog čega postoji rizik od precjenjivanja učinaka. Oba ograničenja smanjuju kvalitetu dokaza. Samo mjerenje rane boli nakon operacije trbuha i mjerenje mučnine rano nakon operacije ima umjerenu razinu kvalitete dokaza.


Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveli: Franko Haller i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr