Učinci antikoagulansa i protutrombocitnih sredstava u sprječavanju kvara centralnog venskog katetera u pacijenata u završnoj fazi bolesti bubrega

Dosadašnje spoznaje

Pacijenti u završnoj fazi bolesti bubrega nužno je uspostaviti krvožilni pristup za provedbu hemodijalize. Kada trajni krvožilni pristup nije dostupan za hemodijalizu se povremeno rabi centralni venski kateter. Problemi s kateterom pridonose većoj pojavi bolesti i smrtnosti. Kvarovi katetera zahtijevaju dodatne intervencije i povećavaju rizik infekcije i liječenja u bolnici (hospitalizacije).

Standardna skrb za sprječavanje poremećaja funkcije katetera je primjena heparina kao postdijaliznog „zatvarača“ u otvoru katetera. Pritom je opravdana bojazan da će davanje heparina povećati rizik od krvarenja. Zato su predloženi novi pristupi poboljšanju prohodnosti katetera i smanjenju potencijalnih štetnih učinaka vezanih uz taj oblik liječenja.

Obilježja uključenih istraživanja

Ovaj je Cochrane sustavni pregled literature analizirao randomizirane kontrolirane pokuse usporedbe antikoagulansa (lijekova protiv zgrušavanja krvi) i standardne skrbi za sprječavanje kvara katetera u pacijenata koji primaju hemodijalizu.

Ključni rezultati

Našli smo 27 studija koje su uključile 3003 pacijenta praćena prosječno šest mjeseci. Studije su procijenile različite antikoagulantne otopine, sustavne lijekove i heparin u malim dozama, ili njegovo izostavljanje. Ni jedna skupina analiziranih sredstava nije imala učinak na kvarove katetera. Analiza podskupina pokazala je da kvarove smanjuje jedino pomiješana otopina tkivnog plazminogena; to se opažanje temelji na rezultatima samo jedne studije. Za druge antikoagulantne otopine uočeno je značajno smanjenje stope bakterijskih infekcija. Ne postoje dokazi iz kliničkih pokusa koji pokazuju da druge vrste antikoagulansa u usporedbi s heparinskim otopinama utječu na smrtnost ili krvarenje, iako se u razmjerno malom broju istraživanja opisala stopa krvarenja.

Kvaliteta dokaza

Potrebne su nove, visoko kvalitetne studije za utvrđivanje potencijalne prednosti i sigurnosti drugih vrsta pristupa za održavanje prohodnosti katetera.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Luka Kuzmanić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information