Atipični antipsihotici za psihozu u adolescenata

Shizofrenija i druge ozbiljne mentalne bolesti često započinju u pubertetu, a liječenje adolescenata sa psihozom obično uključuje korištenje antipsihotika. Noviji lijekovi (atipični antipsihotici) su popularniji od starijih (tipični antipsihotici). Međutim, odluka o tome koju terapiju izabrati temelji se na poistovjećivanju liječenja odraslih s liječenjem mladih, pa se tako dokazi iz studija provedenih na odraslima koriste i za odluke o liječenju adolescenata.  Adolescenti bi mogli drukčije reagirati na lijekove u usporedbi s odraslima. Ovaj Cochrane sustavni pregled se temelji na dokazima iz studija u kojima su sudionici bili adolescenti liječeni atipičnim ili tipičnim antipsihoticima ili placebom i/ili visokim ili niskim dozama lijekova. Uključeno je 13 studija s ukupno 1112 sudionika u dobi od 13 do 18 godina. Većina studija kratko je trajala (do 12 tjedana). Uglavnom ne postoje uvjerljivi dokazi da su noviji lijekovi (atipični antipsihotici) bolji od starijih (tipični antipsihotici) u liječenju simptoma psihoze.Međutim, noviji lijekovi bi mogli biti prihvatljiviji za mlade osobe zbog manje kratkoročnih nuspojava.Vrlo malo dokaza je na raspolaganju koji pokazuju bolju djelotvornost jednog atipičnog antipsihotika nad drugim atipičnim antipsihotikom.Nuspojave različitih lijekova se znatno razlikuju.Primjerice, liječenje s olanzapinom, risperidonom i klozapinom je povezano s debljanjem, dok se aripiprazol ne povezuje s povećanjem tjelesne težine. Neki dokazi ukazuju na to da adolescenti bolje odgovaraju na standardne doze nego na male doze risperidona. Međutim, niže i standardne doze aripiprazola i ziprasidona bi mogle biti jednako učinkovite. Potrebne su dugotrajnije, jasnije i detaljnije studije koje koriste sustavne načine bilježenja i uspoređivanja nuspojava raznih antipsihotika. Poželjno je također i organizirati studije sa fokusom na druge bitne ishode kao što su hospitalizacija, korištenje usluga, troškovi, promjene ponašanja i moguća poboljšanja u načinu razmišljanja. Do kad se ne provedu takva istraživanja vrlo malo dokaza ukazuje na to da su noviji lijekovi (atipični antipsihotici) bolji od starijih (tipični antipsihotici) za liječenje shizofrenije u adolescenata.   

Ovaj sažetak napisao je Ben Gray iz udruge Rethink Mental Illness.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tena Cupar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information