Najučinkovitija doza klozapina za liječenje shizofrenije

Dosadašnje spoznaje
Shizofrenija je teška mentalna bolest koja utječe na razmišljanje i percepciju. Osobe sa shizofrenijom često doživljavaju temeljite poremećaje govora, emocionalnih procesa, ponašanja i svijesti o sebi. Antipsihotici mogu biti od pomoći u liječenju shizofrenije; međutim, uzimanje antipsihotika može imati i neugodne posljedice. Klozapin je antipsihotik koji može biti koristan u liječenju shizofrenije, osobito kada drugi antipsihotici nisu djelotvorni. Međutim, nije jasno koja je doza klozapina najučinkovitija s najmanje nuspojava. Ovaj Cochrane sustavni pregled istražuje učinke primjene klozapina u četiri različite doze (visoka doza, standardna doza, niska doza, vrlo niska doza).

Pretraživanje literature
Elektroničko pretraživanje studija koje su nasumično rasporedile osobe sa shizofrenijom kako bi primile različite doze klozapina, započelo je u kolovozu 2011 te se ponovilo 8 prosinca 2016.

Rezultati
Pronašli smo pet studija s 452 sudionika koje su odgovarale našim kriterijima uključivanja. Sve su studije uspoređivale učinke primjene klozapina u vrlo niskoj dozi (do 149 mg/dan), niskoj dozi (150 mg/dan 300 mg/dan) i standardnoj dozi (301 mg/dan do 600 mg/dan). Nijedna studija nije ispitivala učinke klozapina u dozi većoj od standardne. Ništa se nije koristilo u svrhu odabira između standardnih, niskih i vrlo niskih doza u smislu mjerenja indeksa tjelesne mase (engl. body mass index, BMI) u kratkom roku. U svakom slučaju, dobivanje na težini je bilo veće u bolesnika koji su primali standardne doze u odnosu na one koji su primali niske doze. Incidencija neugodnih nuspojava (koje su uključivale osjećaj letargije, preveliku proizvodnju sline i osjećaj omaglice) bila je manja kod niskih doza u odnosu na standardne doze.

Kvaliteta dokaza
Za glavne ishode kvaliteta dokaza je bila niska ili vrlo niska.

Zaključak
Nismo pronašli dokaze koji bi mogli ukazivati na najbolju dozu klozapina u bolesnika sa shizofrenijom. Potrebno je pažljivo razmatranje tijekom balansiranja prednosti i nedostataka različitih doza po pitanju dobivanja na težini i drugih nuspojava. Sve u svemu mjerenja BMI bila su slična između ispitivanih skupina; međutim, neke su se nuspojave pojavljivale rjeđe pri nižim dozama. Sve u svemu, ovaj pregled ističe nedostatak dokaza temeljenih na dostupnim informacijama za rješavanje pitanja koja je doza klozapina najučinkovitija s najmanje nuspojava. Potrebno je provesti veliko, dobro ustrojeno i dobro dokumentirano nasumično kliničko ispitivanje kako bi se riješilo ovo pitanje. Tu je posebno važno da takve studije ispituju dugoročne ishode i istražuju učinke primjene klozapina u dozama većim od standardne doze.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information