Lateralna pararektalna i transrektalna stoma u prevenciji parastomalne hernije

Istraživačko pitanje

Postoji li razlika u pojavnosti parastomalne hernije i drugih povezanih komplikacija u ljudi s enterostomijom uspoređujući lateralnu, pri kojoj je stoma locirana pored mišića rectusa abdominisa, jednog od mišića trbušne stijenke, i transrektalnu, u kojoj je stoma provučena kroz mišić rectus abdominis?

Dosadašnje spoznaje

Stoma je kirurški napravljen otvor u abdomenu za preusmjeravanje protoka urina i fecesa; enterostomija je stoma s početkom u crijevima. Parastomalna hernija je hernija (kila, bruh) nastala na rezu. Kroz defekt u abdominalnom zidu, na lokaciji prijašnje operacije, abdominalni sadržaj probija prema van. Parastomalna hernija je jedna od najčešćih komplikacija stome. Istraženi su mnogi čimbenici koji mogu utjecati na nastanak parastomalne hernije. Unatoč tome ostaje nejasno treba li enterostomija biti postavljena pored mišića (lateralno) ili kroz mišić rectus abdominis (transrektalno) u prevenciji parastomalne hernije.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 9. studenog 2018. U ovom obnovljenom sustavnom pregledu uključeno je 10 retrospektivnih kohortnih istraživanja, u kojima je sudjelovalo 864 ispitanika, i jedno randomizirano kliničko istraživanje (istraživanje u kojem su ispitanici nasumično raspodijeljeni u terapijske skupine) u kojem je sudjelovalo 60 ispitanika. Ciljana populacija su bili ljudi, neovisno o dobi, kojima je učinjena privremena ili trajna enterostomija, bilo planski ili u slučaju hitne medicinske intervencije.

Ključni rezultati

Rezultati su bili nejasni u procjeni rizika parastomalne hernije (11 studija, 924 ispitanika), stomalnog prolapsa (1 studija, 145 ispitanika), ileusa ili stenoze (1 studija, 60 ispitanika) i kožne iritacije (1 studija, 60 ispitanika).

Nije pronađena značajna razlika između dviju tehnika u komplikacijama povezanima sa stomom.

Nijedno istraživanje nije mjerilo druge probleme povezane sa stomom, kao ni smrtne slučajeve.

Kvaliteta dokaza

Procijenjena je razina kvalitete dokaza kao srednja, niska ili vrlo niska zbog velikog rizika pristranosti, malog broja ispitanika, malo ispitivanih događaja i velikih razlika među studijama.

Zaključak

Na temelju dosadašnjih spoznaja prikazanih u ovom Cochraneovom sustavnom pregledu, nema dokaza koji bi podupirali korištenje jedne tehnike izrade stome nad drugom. Daljnja istraživanja će imati važnu ulogu u razjašnjenju ovog pitanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Josip Ljoka
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information