Prevencija samoubojstva na sveučilištima i u ostalim obrazovnim ustanovama

Istraživačko pitanje

Autori su pregledali dokaze o učinku programa za sprječavanje samoubojstva na studente koji inače nisu skloni samoubojstvu. Ispitali su učinak tih programa na samoubojstvo, samoubilačko ponašanje te na znanje i stavove o samoubojstvu.

Pozadina problema

Samoubojstvo je glavni uzrok smrti među studentima širom svijeta. Samoubilačke misli i planiranje samoubojstva u nekih su pojedinaca razmjerno česti. Usprkos tome, manje od pola studenata koji prijave samoubilačke misli i druge mentalne poremećaje dobiva profesionalnu pomoć. Potrebno je uvesti programe sprječavanja samoubojstva za studente za koje nije već poznato jesu li skloni samoubojstvu („primarna prevencija“).

Značajke istraživanja

Autori su uključili 8 istraživanja koja su odgovarala na pitanja ovog Cochrane sustavnog pregleda. Sva su istraživanja sadržavala primarne i sekundarne mjere sprječavanja samoubojstva. Ispitanici su bili studenti za koje je poznato da su skloni samoubojstvu te oniza koje to nije utvrđeno. Odvojeno su analizirani učinci edukacije u učionici, pravila ustanove i programa „vratara“ (engl. gatekeepers). Programi „vratara“ educiraju ljude da prepoznaju i odgovore na prepoznatljive znakove emocionalnih kriza ili rizika za samoubojstvo od strane studenata s kojima dolaze u kontakt. Obuhvaćena su sva istraživanja do lipnja 2011. godine.

Ključni rezultati

Tri istraživanja, koja su uključila 312 studenata, procijenila su učinkovitost edukacije uučionici. Edukacija u učionici proširuje kratkotrajno znanje o samoubojstvu i sprječavanju samoubojstva. Isto tako, može kratkotrajno povisiti samopouzdanje o sposobnosti sprječavanja samoubojstva. Unatoč tome, dugoročni učinci nisu proučavani. Nisu proučavanini učinci edukacije u učionici na samoubilačko ponašanje. Jedno je istraživanje proučavalo pravila ustanove. Pravila su ograničila pristup laboratorijskom cijanidu i obvezala studentekoji su pokušali počiniti samoubojstvo ili prijetili njegovim počinjenjem na redovitu profesionalnu procjenu njihova stanja. Pravila ustanove značajno su smanjila samoubojstvastudenata. Ti zaključci nisu bili provjeravani za druge ustanove za obrazovanje odraslih.Četiri istraživanja, koja su uključila od 53 do 146 ispitanika, ispitivala su učinkovitostprograma „vratara“. Programi „vratara“ mogu dovesti od malog do umjerenog proširenjakratkotrajnog znanja o samoubojstvu te povišenja samopouzdanja o sposobnosti sprječavanjasamoubojstva. Nije dokazano da programi „vratara“ imaju pozitivan učinak na kratkotrajne stavove, kao ni na ponašanje ili dugotrajno znanje o samoubojstvu. Učinci tih programa na samoubojstvo i samoubilačko ponašanje nisu procijenjeni.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza o stjecanju kratkotrajnog znanja o samoubojstvu i sprječavanjusamoubojstva bila je umjerena. Dokazi za sposobnost osobe da sama u sebe prepozna ispriječi želju za samoubojstvom bili su slabi. Kvalitetu dokaza smanjilo je to što rezultatimeđu različitim istraživanjima nisu bili slični i zato što nije bilo dovoljno podataka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Jakus Dora

Tools
Information