Tjelovježba u osoba s visokim rizikom od bolesti krvožilnog sustava

Osobe s više od jednog rizika krvožilnog sustava, primjerice povišeni krvni tlak, visoka koncentracija kolesterola ili pušenje, imaju veću sklonost nastanku bolesti krvožilnog sustava. Tjelovježba je učinkovita u kontroli pojedinog rizičnog čimbenika, dok je dokaz za učinak na više rizičnih čimbenika neizvjestan. U ovaj Cochrane sustavni pregled uključene su 4 studije koje su obuhvatile 823 ispitanika kod kojih je napravljena usporedba tjelovježbe u osoba s povišenim rizikom u odnosu na kontrolnu skupinu ili one bez ikakvih intervencija. Praćenje bolesnika je trajalo u rasponu od 16 tjedana do 6 mjeseci. Niti jedna studija nije uključila procjenu smrtnosti od krvožilnih uzroka ili svih uzroka, odnosno krvožilni događaj kao pojedinačni ishod. Jedna ili više studija su prikazale rezultate ukupnog krvožilnog rizika, lipoproteina niske gustoće i lipoproteina visoke gustoće, kolesterola, krvnog tlaka, indeksa tjelesne mase, kondicije i kvalitete život povezane sa zdravljem, ali analiza nije pružila jednoznačni dokaz učinka tjelovježbe u ovih ispitanika. Uključene studije nisu ispitale učinak prestanka pušenja ili nepovolje učinke tjelovježbe. Možemo zaključiti da je dokaz za sada ograničen na male studije s malim brojem ispitanika, kratkotrajnim praćenjem, velikim rizikom metodološke pristranosti, a što sve onemogućuje zaključivanje o učinku ili sigurnosti tjelovježbe na ukupni srčanožilni rizik, smrtnost ili krvožilne događaje. Potrebno je provesti kvalitetna klinička istraživanja u procjeni učinka tjelovježbe u osoba s povećanim krvožilnim rizikom. Cochrane sustavni pregled je uključio dokaze dostupne u studenom 2013. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Vesna Kušec

Tools
Information