Fingolimod za liječenje relapsno-remitirajuće multiple skleroze

Dosadašnje spoznaje

S obzirom na autoimunu patogenezu multiple skleroze (MS), većina terapija se temelji na imunomodulatornim i imunosupresivnim svojstvima lijekova kao što su interferoni, glatiramer, azatioprin, ciklofosfamid i mitoksantron.

Fingolimod je prvi oralni lijek (lijek koji se uzima na usta) koji je dobio dozvolu za liječenje multiple skleroze u 2010. Učinkovito se apsorbira, upijanje ne ovisi o unosu hrane te kako se unosi oralnim putem, a ne parenteralnim putem injekcija, pacijenti su pokazali veliko zanimanje za taj lijek.

Svrha istraživanja

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je odrediti sigurnost i učinkovitost fingolimoda za smanjenje aktivnosti bolesti u osoba s relapsno-remitirajućom multiplom sklerozom. Postoji nekoliko otvorenih pitanja vezanih za sigurnost lijeka, uključujući ozbiljne infekcije te štetne učinke na srce.

Značajke istraživanja

U ovaj sustavni pregled uključeno je 6 studija koje su objavljene između 2006. i 2014. U njima je bilo uključeno ukupno 5152 sudionika koji boluju od relapsno-remitirajuće multiple skleroze (RRMS). Trajanje terapije je bilo 6 mjeseci u tri studije, 12 mjeseci u jednoj studiji te 24 mjeseca u dvije studije.

Rezultati i kvaliteta dokaza

Glavni zaključak ovog sustavnog preglednog rada je da fingolimod, primjenjivan kao monoterapija (jedina terapija) u odobrenoj dozi od 0,5 mg/dan, povećava vjerojatnost za postizanjem perioda od 24 mjeseca bez relapsa bolesti u usporedbi s placebom. Učinak je potvrđen pomoću snimki regija od interesa magnetnom rezonancom (MR). Međutim, nije pokazan učinak na sprječavanje pogoršanja invalidnosti. Liječenje nije povezano s povećanim rizikom odustajanja pacijenata od liječenja zbog nuspojava.

Uspoređujući istu dozu fingolimoda s intramuskularnim interferonom beta-1a, fingolimod je nakon 12 mjeseci blago povećao broj osoba bez relapsa bolesti, a smanjio broj radiološki uočenih upalnih lezija bijele tvari; drugim riječima, smanjio je učestalost relapsa. Nije uočen zaštitni učinak na pogoršanje onesposobljenosti osoba s RRMS. Pronađena je veća šansa za prestankom uzimanja fingolimoda radi nuspojava u kratkoročnom periodu (6 mjeseci) u usporedbi s imunomodulatornim lijekovima. Nije pronađena statistički značajna razlika u usporedbi s interferonom beta nakon 12 mjeseci.

Duljina trajanja svih uključenih studija nije prelazila 24 mjeseca te se stoga ne može odrediti sigurnost i učinkovitost fingolimoda nakon 24 mjeseca uzimanja terapije. To je veoma bitno jer je multipla skleroza kronična bolest zbog koje će vjerojatno biti potrebne dugogodišnje terapije.

Rizik nuspojava zahtjeva temeljito praćenje pacijenata tokom čitavog vremena te potrebu za provedbom studija s dužim periodom praćenja, osobito zbog novootkrivene nuspojave fingolimoda vezane za razvoj progresivne multifokalne leukoencefalopatije.

Svih 6 uračunatih studija u ovom sustavnom preglednom radu sponzorirala je farmaceutska tvrtka Novartis Pharma te su većina koautora izdanih radova povezani s tom farmaceutskom firmom; to predstavlja mogući izvor pristranosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information