Lijekovi kao pomoć za prestanak pušenja

Problem
Pušenje je glavni uzrok preuranjene smrti širom svijeta. Postoji niz lijekova koji mogu pomoći u prestanku pušenja. Tri od njih, nadomjesna terapija nikotinom, bupropion i vareniklin, odobreni su za ovu svrhu u SAD-u i Europi. Citizin (sličan vareniklinu) odobren je za uporabu u Rusiji i Istočnoj Europi. Autori su analizirali Cochrane sustavne preglede o ovim i drugim lijekovima, uključujući nortriptilin, kako bi usporedili njihove pozitivne i negativne učinke.

Metode
Autori su pronašli 12 Cochrane sustavnih pregleda o različitim terapijama. Te terapije uključuju nadomjesnu terapiju nikotinom, antidepresive (bupropion i nortriptilin), parcijalne agoniste nikotinskih receptora (vareniklin i citizin), anksiolitike, selektivne antagoniste kanabinoidnih receptora topa 1 (rimonabant), klonidin, lobelin, dianiklin, mekamilamin, Nicobrevin, opioidne antagoniste, nikotinska cjepiva i srebrni acetat. Sustavni pregledi su urađeni između 2008. i 2012. godine i analizirali su ukupno 267 kliničkih ispitivanja, u koje je uključeno ukupno 101.000 pušača. Svi sustavni pregledi analizirali su randomizirane kontrolirane pokuse, i usporedili su aktivno liječenje s placebom, ili ponekad s drugom vrstom liječenja. Ishodi su mjereni najmanje 6 mjeseci nakon početka liječenja i rezultati su obično provjeravani testiranjem daha, krvi ili urina. Također je procijenjen rizik od nuspojava svake terapije. Nakon toga su međusobno uspoređeni nadomjesna terapija nikotinom, bupropion i vareniklin korištenjem mrežne meta-analize.

Rezultati
 Oko 80% više osoba prestalo je pušiti korištenjem nadomjesne terapija nikotinom i bupropiona u usporedbi s placebom, što znači da za svakih 10 osoba koje prestanu pušiti korištenjem placeba, može se očekivati da će ih 18 prestati pušiti pomoću korištenjem nadomjesne terapija nikotinom i bupropiona. Vareniklin je šanse prestanka pušenja više nego udvostručio, u usporedbi s placebom, što znači da se na svakih 10 osoba koje prestanu pušiti uzimanjem placeba može očekivati da će ih 28 prestati pušiti pomoću vareniklina.
Vareniklin je pomogao oko 50% ljudi više da prestanu pušiti nego nikotinski naljepak i „druge“ vrste nadomjesne terapije nikotinom (tablete, sprejevi, pastile i inhalatori) i oko 70% više nego nikotinska žvakaća guma. Stoga se za svakih 10 osoba koje prestanu pušiti korištenjem nadomjesne terapije nikotinom u obliku naljepka ili drugih vrsta ovakve terapije može očekivati da bih ih 15 prestalo pušiti da su koristili vareniklin. A za svakih 10 osoba koje prestanu pušiti pomoću nikotinske žvakaće gume, može se očekivati da bih ih 17 prestalo pušiti uporabom vareniklina. Kombiniranje dviju vrsta nadomjesne terapije nikotinom bilo je jednako učinkovito kao vareniklin i pomoglo je više ljudi da prestanu pušiti nego samo jedan oblik takve terapije. Nadomjesna terapija nikotinom u obliku tableta, sprejeva, pastila i inhalatora bila je nešto učinkovitija nego nikotinska žvakaća guma (prestanak pušenja 10:12).
Kombiniranje nadomjesne terapije nikotinom s nortriptilinom ili bupropionom nije bilo učinkovitije od same nadomjesne terapije nikotinom.
U usporedbi s placebom, citizin i notriptilin povećali su vjerojatnost prestanka pušenja, s minimalnim rizikom od nuspojava.

Bupropion je povezan s rizikom od epileptičkih napadaja (oko 1 na 1000 korisnika), ali je ovim istraživanjem utvrđen manji rizik od očekivanog, od oko 1:1500. Iako može postojati marginalno povećanje vjerojatnosti od ozbiljnih nuspojava tijekom uzimanja bupropiona, nije uočen povećan rizik od neuropsihijatrijskih, srčanih ili cirkulacijskih nuspojava tijekom terapije bupropionom. Dokazi o sigurnosti vareniklina još uvijek se istražuju, međutim u analiziranim studijama nisu pronađeni dokazi koji ga povezuju s neuropsihijatrijskim problemima ili povećanim rizikom od srčanih ili cirkulacijskih problema.

Klonidin pomaže ljudima u prestanku pušenja, ali uzrokuje nuspojave. Nije jasno može li mekamilamin u kombinaciji s nadomjesnom terapijom nikotinom pomoći u prestanku pušenja. Drugi oblici liječenja ne čine se korisni. Do danas, nikotinska cjepiva nisu licencirana za uporabu nigdje u svijetu. Nicobrevin više nije dostupan u Velikoj Britaniji, a rimonabant, taranabant i dianiklin su svi povučeni s tržišta.

Zaključci
Nadomjesna terapije nikotinom, bupropion i vareniklin pomažu u prestanku pušenja, s malim rizicima od nuspojava.Kombinacija različitih oblika nadomjesne terapije nikotinom jednako je učinkovita kao vareniklin, a učinkovitija od jednog oblika nadomjesne terapije nikotinom.
Citizin ima potencijala kao siguran, učinkovit i povoljan lijek.
Notriptilin povećava vjerojatnost od prestanka pušenja, s malo dokaza o nuspojavama.
Nužno je daljnje praćenje sigurnosti vareniklina.
Dodatna istraživanja o usporedbi nadomjesne terapije nikotinom i placeba vjerojatno ne bi promijenila naše spoznaje o toj vrsti liječenja.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information