Savjeti o prehrani za liječenje šećerne bolesti u trudnoći

Istraživačko pitanje

Gestacijski dijabetes melitus (GDM) se definira kao intolerancija na ugljikohidrate ili visoka koncentracija šećera u krvi (hiperglikemija) koja se pojavljuje, ili je prvi puta prepoznata, tijekom trudnoće. Prehrambeno savjetovanje općenito je prihvaćeno kao najvažniji način kontroliranja GDM-a u žena, ali još uvijek nije poznato koji prehrambeni savjet je najbolji. U ovom Cochrane sutavnom pregledu literature cilj je bio odrediti koja vrsta prehrambenog savjeta je najbolja za žene s GDM-om u svrhu smanjenja zdravstvenih komplikacija majke i djeteta.

Zašto je ovaj Cochrane sustavni pregled važan?

Žene koje pate od GDM-a imaju povećan rizik od razvoja visokog krvnog tlaka i pre-eklampsije (visok kvrni tlak, otekline i pojava veće količine proteina u mokraći) tijekom trudnoće. Djeca mogu biti velika za svoju gestacijsku dob. Posljedično djeca mogu zadobiti ozljede tijekom porođaja ili dovesti do ozljeda majke tijekom porođaja. Veća je vjerojatnost induciranog porođaja ili carskog reza. I žene i njihova djeca imaju povećan rizik od dugoročnih zdravstvenih problema, uključujući dijabetes tip 2 i onesposobljnost.

Rezultati pretraživanja literature

U ovom obnovljenom Cochrane sustavnom pregledu pretražili smo medicinsku literaturu objavljenu do 8. ožujka 2016. Uključili smo 19 randomiziranih kontroliranih pokusa u kjoima je sudjelovalo 1398 žena s GDM-om i njihove djece. Ukupan rizik od pristranosti bio je nejasan ili umjeren zbog metodoloških ograničenja. Kvaliteta dokaza bila je niska ili vrlo niska. Istraživanja su općenito bila melena, malo ih je usporedilo iste ili slične intervencije, i analizirali su vrlo malo ishoda.

Analizirano je 10 različitih vrsta usporedbi prehrambenih svjeta. Te su usporedbe bile: 1) prehrana s niskim ili umjerenim glikemijskim indeksom u usporedbi s hranom koja ima umjereni ili visoki glikemijski indeks (4 studije); 2) prehrana s ograničenim unosom energije u usporedbi s prehranom bez energetskih ograničenja (3 studije); 3) prehrana kojoj je cilj liječenje visokog tlaka (engl. Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH) bogata voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i mliječnim proizvodima s niskim udjelom masti u usporedbi s kontrolnom prehranom (3 studije); 4) prehrana s niskim udjelom ugljikohidrata u usporedbi s prehranom s visokim udjelom ugljikohidrata (2 studije); 5) prehrana s visokim udjelom nezasićenih masti u usporedbi s prehranom s niskim udjelom nezasićenih masti (2 studije); 6) prehrana s niskim glikemijskim indeksom u usporedbi s prehranom koja ima umjeren glikemijski indeks i visok udio vlakana; 7) preporuke o prehrani i ponašanju povezanim s prehranom u usporedbi sa samim preporukama o prehrani (1 studija); 8) prehrana bogata proteinima soje u usporedbi s prehranom bez proteina soje (1 studija); 9) prehrana s visokim udjelom vlakana u usporedbi sa standardnom prehranom (1 studija); i 10) prehrana specifična za narodnost u usporedbi sa standardnom zdravom prehranom (1 studija).

Sustavnim pregledom literature nisu utvrđene jasne razlike između različitih vrsta prehrambenih savjeta na broj žena koje imaju visok krvni tlak tijekom trudnoće, uključujući pre-eklampsiju (9 studija, 6 različtih usporedbi), djecu veliku za gestacijsku dob (8 studija, 7 različitih usporedbi), smrt u vrijeme oko rođenja (3 studije, 2 različite usporedbe), razvoj dijabetesa tipa 2 u majki (2 studije, 2 različite usporedbe) i zajednički rezultat smrti novorođenčeta ili poremećaja zdravlja (2 studija; 1 usporedba). Nije uočena jasna razlika između broja djece rođene carskim rezom (10 studija, 8 usporedbi savjeta o prehrani), osim za smanjenje tog broja kad su žene dobile savjet o DASH prehrani. Niti jedna od uključenih studija nije opisala rezultate o onesposobljenosti djece tijekom kasnijeg djetinjstva.

Studije su istražile niz drugih ishoda, bez dosljednog načina opisivanja rezultata. Ishodi koji su se odnosili na dugoročno zdravlje žena i djece, te uporabu i troškove zdravstvenih usluga, uglavnom nisu opisani.

Značenje rezultata

Prehrambeni savjet je najbolji način za liječenje GDM-a, ali i dalje nije jasno koji oblik savjeta je najbolji. Još uvijek nemamo čvrste i uvjerljive dokaze iz randomiziranih kontroliranih istraživanja koji bi mogli informirati praksu, iako je istražen velik broj različitih savjeta o prehrani. Vrlo malo studija je ispitalo iste prehrambene savjete, studije su bile malene (uključile malo ispitanika) i opisale su ograničene rezultate. Potrebna su nova, velika klinička istraživanja kako bi se ispitao učinak različitih vrsta prehrambenih savjeta za žene s GDM-om kako bi se poboljšalo zdravlje žena i njihove djece.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Livia Puljak i Ines Lenić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information