Liječenje isključivo klobazamom za žarišne ili generalizirane epileptične napadaje

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Pitanje sustavnog pregleda

U ovom sustavnom pregledu ocjenjeni su dokazi za monoterapiju klobazamom u liječenju novonastalih ili neliječenih žarišnih te generaliziranih epileptičnih napadaja.

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija jedna od najčešćih bolesti mozga. Obilježena je neuobičajenom sklonošću mozga napadajima,a to su zasebne epizode neuobičajene električne aktivnosti neurona. Takva neuobičajena električna aktivnost može započeti iz određenog dijela (žarišni napadaji) ili iz cijelog mozga odjednom (generalizirani napadaji). U ovom sustavnom pregledu ocjenjen jeklobazam kao monoterapija za novonastale ili neliječene žarišne ili generalizirane napadaje.

Značajke istraživanja

Pretraživanjem (literatura objavljena do 1. srpnja 2014.) su pronađene dvije studije (CanadianStudy Group 1998. i Kaushal 2006..) umjerene kvalitete koje su uspoređivale klobazam s ostalim antiepilepticima (karbamazepin i fenitoin) u monoterapiji žarišnih ili generaliziranih napadaja. Canadian Study Group 1998. je multicentrična studija u kojoj je uspoređenaučinkovitost monoterapije klobazamom i karbamazepinom u 115 djece s neliječenomepilepsijom dok je Kaushal 2006. monocentrična studija u kojoj je uspoređen klobazam sfenitoinom u 48 adolescenata i odraslih sa solitarnim neurocisticerkoznim granulomom(prodor ličinke svinjske trakavice u moždano tkivo). U kliničkim ispitivanjima s anitepilepticima učinkovitost se uobičajeno mjeri kroz razdoblje u kojem pacijent ostaje na dodijeljenoj terapiji. To odražava činjenicu da će osoba prestati uzimati lijek ili zato što nije djelotvoran ili jer ima neprihvatljive nuspojave.

Ključni rezultati

Nije pronađena nikakva značajna prednost klobazama pred karbamazepinom u osoba sprethodno neliječenim žarišnim ili generaliziranim napadajima tijekom 12 mjeseci terapije. Analizom je pokazana blaga prednost klobazama u usporedbi s fenitoinom tokom 6 mjeseci terapije u adolescentata i odraslih u jednoj studiji. Treba napomenuti da je ova studija bila ograničena na sudionike s napadajima uzrokovanim određenim infekcijama mozga koje se nazivaju neurocisticerkoze. 

Nijedna studija nije mjerila vrijeme tokom kojeg su sudionici ostali na dodijeljenoj terapiji (vrijeme zadržavanja), kvalitetu života ili napadaje. Ipak, procijenjeni su podaci iz studija obroju sudionika koji su ostajali pri terapiji u određenim vremenskim točkama. Međutim, nije bilo moguće odrediti je li za osobe s prethodnim neliječenim žarišnim ili generaliziranim napadajima koje su primale klobazam bilo vjerojatnije da će ostati na terapiji kroz 12 mjeseciu usporedbi s osobama koje su primale karbamazepin zbog malog broja sudionika u studiji. Analiza pokazuje umjerenu prednost klobazama u odnosu na fenitoin kao lijeka na kojem sepacijenti zadržavaju nakon šest mjeseci u adolescenata i odraslih, i to u jednoj studiji koja je bila ograničena na bolesnike koji su imali napadaje zbog neurocisticerkoze. Temeljem niskog broja ispitanika nije bilo moguće je li veća vjerojatnost napuštanja terapije zbog nuspojava kod ispitanika koji su uzimali klobazam ili onih koji su uzimali fenitoin.

Kvaliteta dokaza

U ovom trenutku nema dovoljno dokaza za donošenje zaključaka o monoterapiji klobazamomza žarišne ili generalizirane epileptične napadaje. Kvaliteta dokaza bila je niska zbog niza problema s ustrojem pronađenih studija i malog broja uključenih ispitanika. Potrebna su dobro ustrojena klinička istraživanja s odgovarajućim brojem ispitanika kako bi se utvrdila učinkovitost klobazama za žarišne ili generalizirane epileptične napadaje.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane ogranak
Preveo: Denis Duvnjak