Helikopterska hitna medicinska služba za odrasle s teškim ozljedama

Dosadašnje spoznaje

Ozljede su vodeći uzrok smrti i invalidnosti širom svijeta. Od 1970-ih koriste se helikopteri za transport unesrećenih s ozljedama u bolnice koje imaju specijaliziranu traumatološku skrb. Helikopteri omogućuju nekoliko potencijalnih prednosti, uključujući brži transport i medicinsku skrb zdravstvenih radnika koji su specifično educirani za liječenje teških ozljeda.

Značajke istraživanja

Cochraneovi autori pretražili su medicinsku literaturu kako bi našli kliničke pokuse u kojima se usporedio transport odraslih s teškim ozljedama putem helikoptera ili putem vozila hitne pomoći. Dokazi se odnose na studije objavljene do travnja 2015.

Ključni rezultati

Pronađeno je 38 studija koje su uključile ispitanike iz 12 zemalja širom svijeta. Istraživači su ispitali da li je korištenje helikopterskog transporta bolje od korištenja vozila hitne pomoći za poboljšanje vjerojatnosti preživljenja ozlijeđene osobe, ili smanjenje težine dugoročne invalidnosti. Neke od tih studija opisale su određenu korist od helikopterskog spašavanja na preživljenje nakon teške ozljede, ali druge nisu. Studije su se razlikovale po veličini i koristile su različite metode za određivanje je li više osoba preživjelo ako su transportirani helikopterom ili vozilom hitne pomoći. U nekim studijama ispitani su helikopterski timovi koji su u helikopteru imali specijalizirane liječnike, dok su u drugim helikopterima pacijente pratile medicinske sestre i paramedicinsko osoblje. Nadalje, osobe transportirane helikopterom ili vozilom primile su različiti broj i vrstu postupaka tijekom putovanja do bolnice. Korištenje nekih od tih postupaka, kao što su postavljanje tubusa (cjevčice) za disanje, možda je pomoglo u preživljenju pacijenata u nekim od uključenih studija. Međutim, isti ti postupci mogu se primijeniti i tijekom prijevoza u vozilu hitne pomoći. Podatci o sigurnosti nisu prikazani u svim uključenim studijama. Prometne nesreće i padovi helikoptera su štetne posljedice koje se mogu dogoditi bez obzira na način transporta.

Kvaliteta dokaza

Sveukupna kvaliteta dokaza u uključenim studijama bila je niska. Moguće je da je helikopterski prijevoz bolji od prijevoza vozilom hitne pomoći za ispitanike određenih osobina. Postoji niz razloga zašto bi helikopterska služba mogla biti bolja, kao što je zdravstveno osoblje koje ima više specijalizirane edukacije u liječenju teških ozljeda. Ali potrebno je više istraživanja kako bi se odredilo koji elementi helikopterskog spašavanja poboljšavaju preživljenje. Neke studije nisu opisale skrb koja je bila dostupna osobama koje su prevezene vozilom hitne pomoći. Zbog lošeg opisa tih studija nije moguće usporediti terapije koje su dvije skupine osoba primile tijekom prijevoza do bolnice.

Zaključak

Temeljem trenutnih dokaza, nije jasno je li helikopterski transport bolji od transporta vozilom hitne pomoći u slučaju teških ozljeda odraslih osoba. Rezultati budućih istraživanja mogli bi pomoći u boljoj iskoristivosti helikopterskog prijevoza unutar zdravstvenog sustava, uz veću sigurnost i smanjene troškove.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information