Lijekovi za probleme sa spavanjem kod demencije

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Koje poteškoće uzrokuju problemi spavanja povezani s demencijom?

Dementne osobe često pate od poremećaja spavanja. To može uključivati smanjenje vremena provedenog u spavanju noću, često buđenje nakon što se zaspi, lutanje noću, rano buđenje i pretjerano spavanje tijekom dana.

Takva ponašanja izazivaju dosta stresa njihovim skrbnicima, i mogu biti povezana s ranijim pristupom u institucionalnu skrb za ljude sa demencijom. Takva ponašanja također predstavljaju problem zaposlenicima domova za takve pacijente jer ih je teško liječiti.

Mogu li pomoći lijekovi?

Liječenje lijekovima se često koristi da se pokuša poboljšati san osoba s demencijom. Budući da izvor problema sa spavanjem mogu biti promjene u mozgu uzrokovane demencijom, nije jasno da li su uobičajene tablete za spavanje učinkovite za osobe s demencijom, a postoj i bojazan da bi lijekovi mogli uzrokovati značajne nuspojave (štetne učinke).

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda

U ovom ažuriranom Cochrane pregledu analizirani su klinički pokusi u kojima je ispitana djelotvornost i sigurnost bilo kojeg lijeka istraženog za liječenje problema sa spavanjem u osoba s demencijom.

Rezultati sustavnog pregleda

Pretraživali smo medicinsku literaturu objavljenu sve do ožujka 2016. Tražene su sve randomizirane studije koje su uspoređivale bilo koji lijek koji se koristi za liječenje problema sa spavanjem kod ljudi sa demencijom, a koji je uspoređen s lažnim lijekom (placebom). Pronašli smo šest studija (326 sudionika) koje istražuju tri lijeka: melatonin (četiri studije), trazodon (jedna studija), i ramelteon (jedna studija). Pokus u kojem je ispitan ramelteon i jedan pokus koji je ispitao melatonina financirala je industrija lijekova. Druge studije su imale nekomercijalne izvore financiranja. O istraživanju koje je analiziralo ramelteon bili su dostupni ograničeni podatci, a dobiveni su od sponzora kliničkog pokusa. Općenito, dokazi su bili loše kvalitete, što znači da će daljnja istraživanja vrlo vjerojatno utjecati na rezultate.

Gotovo svi sudionici u pokusima koji su ispitali melatonin i trazodon imali su umjerenu do tešku demenciju, dok su oni u istraživanju o ramelteonu imali blagu do umjerenu demenciju.

Četiri studije o melatoninu su uključile ukupno 222 sudionika. Iz dokaza koje smo našli, mogli bismo biti umjereno sigurni da melatonin nije poboljšao san kod pacijenata s demencijom koju uzrokuje Alzheimerova bolest. Nisu bile prijavljene nikakve ozbiljne štete.

Studija o trazodonu uključila je 30 sudionika. Budući da je bila tako mala, možemo imati samo ograničeno povjerenje u te rezultate. Pokazalo se da je niska doza sedativnog antidepresivna trazodona od 50 mg, kad se daje noću kroz dva tjedna, povećala ukupno vrijeme provedeno u snu svake noći u prosjeku za 43 minute. Taj lijek je poboljšao učinkovitost sna (postotak vremena provedenog u spavanju u krevetu), ali nije imao nikakav učinak na vrijeme budnosti nakon što su zaspali ili na broj buđenja sudionika u snu po noći. Nisu bile prijavljene nikakve ozbiljne štete.

Studij ao ramelteonu uključila je 74 sudionika. Ograničene dostupne informacije nisu pružile nikakve dokaze da je ramelteon bio bolji od placeba. Nije bilo nikakvih ozbiljnih štetnih učinaka uzrokovanih ramelteonom.

Studije nisu prikazale podatke o nekim rezultatima koji su nas zanimali, uključujući kvalitetu života i utjecaj na skrbnike.

Nedostaci ovog pregleda

Premda je literatura detaljno pretražena, nismo bili u mogućnosti pronaći bilo koju studiju drugih lijekova za spavanje koji se obično prepisuju osobama sa demencijom. Svi sudionici su imali demenciju zbog Alzheimerove bolesti, premda su problemi sa spavanjem također česti s drugim oblicima demencije.

Zaključili smo da postoji vrlo malo dokaza za donošenje odluka o lijekovima za probleme spavanja kod demencije. Bilo koji lijek koji se koristi treba koristiti oprezno, uz pažljivu procjenu koliko dobro djeluje i njegovim nuspojavama kod pojedinih bolesnika. Potrebno je više studija na ovu temu, a osobito je nužno provesti studije koje istražuju lijekove koji se obično koriste za probleme sa spavanjem kod demencije. Nužno je da studije uključe pažljivu procjenu nuspojava.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr