Batat (slatki krumpir) za dijabetes tipa 2

Batat (Ipomoea batatas) je biljka tropskog i suptropskog pojasa te je jedna od najhranjivijih tropskih i suptropskih povrtnica. Osim njegove popularnosti u kuhinjama zemalja azijsko-pacifičke regije, Afrike i Sjeverne Amerike, batat se također koristi u narodnoj medicini za liječenje šećerne bolesti. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je znanstvena literatura kako bi se vidjelo ima li dovoljno dokaza iz kliničkih pokusa na ljudima koji bi pokazali može li batat djelovati kao terapija za dijabetes. U ovom Cochrane sustavnom preglednom članku randomiziranih kontroliranih pokusa pronađene su samo tri studije (s ukupno 140 ispitanika) koje su ocjenjivale učinke batata u uspo za dijabetes tipa 2. Sve te studije bile su loše kvalitete. Dvije studije sa 122 sudionika pokazale su poboljšanu dugoročnu metaboličku kontrolu mjerenu razinom glikoziranog hemoglobina A1c (HbA1c): uzimanje tableta od batata u dozi od 4 g dnevno kroz tri do pet mjeseci u usporedbi s placebom dovelo je do smanjenja HbA1c od -0.3%, što je statistički značajno, ali nije klinički relevantno. Liječenje batatom u ovim studijama trajalo je od šest tjedana do pet mjeseci, a sudjelovalo je ukupno 140 pacijenata s dijabetesom tipa 2. Ni jedna studija nije istraživala dijabetičke komplikacije, smrt od bilo kojeg uzroka, kvalitetu života povezanu sa zdravljem, kvalitetu života, funkcionalne ishode ili troškove terapije. Nuspojave su bile uglavnom blage, a uključivale su nadimanje i bol u trbuhu. Potrebno je napomenuti kako postoje mnoge vrste i načini pripreme batata. Potrebno je provesti još pokusa za procjenu kvalitete različitih pripravaka od batata kao i za podrobniju ocjenu korištenja različitih vrsta batata u prehrani dijabetičara.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Dalibora Behmen
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information