Postupci za bolje propisivanje lijekova starijim osobama koje žive u domovima

Dosadašnje spoznaje

Starije osobe koje žive u domovima za starije i nemoćne osobe imaju brojne složene tjelesne i duševne zdravstvene probleme. Štićenicima takvih domova propisuju se brojni lijekovi, u usporedbi s osobama koje žive u vlastitim stanovima, pri čemu prosječno uzimaju 8 lijekova. Međunarodna istraživanja pokazuju da se tim lijekovima ne upravlja dobro, pri čemu se nekim štićenicima lijekovi nepravilno propisuju. Takvi postupci mogu uzrokovati štetne posljedice i gubitak korisnog učinka lijekova. Stoga je važno osigurati da stanari domova za starije i nemoćne osobe dobiju prave lijekove u pravim dozama. ovo je obnovljena verzija Cochrane sustvnog pregleda koji je ranije objavljen (Alldred 2013).

Značajke istraživanja

Ovaj Cochrane sustavni pregled pronašao je 12 studija u kojime je sudjelovalo ukupno 10.953 osoba koje su živjele u 355 domova za starije i nemoćne osobe, a u kojima je ispitano kako se može poboljšati propisivanje lijekova za stanare tih domova. Većina intervencija uključivala je nekoliko komponenti, pri čemu je obično bila uključena analiza lijekova od strane ljekarnika ili liječnika. Neke intervencije uključivale su edukativne komponente, a u jednoj studiji korištene su informacijske tehnologije (IT).

Ključni rezultati

Nisu pronađeni dokazi da takve intervencije mogu smanjiti nuspojave (štetne učinke izazvane lijekovima) ili smrt. Jedna studija pokazala je da takve intervencije mogu smanjiti broj dana boravka u bolnici; međutim, većina studija nije pokazala koritan učinak na smanjenje primitaka u bolnicu. Jedna studija opisala je sporije propadanje kvalitete života vezane za zdravlje. Problemi vezani za lijekove prepoznati su i uklonjeni putem intervencija koje su ispitane u studijama. Propisivanje je poboljšano, na temelju kriterija koji se koriste za procjenu primjerenosti propisivanja u 5 studija.

Kvaliteta dokaza 

Autori sustavnog pregleda su ukupnu kvalitetu dokaza pronađenu u tim studijama ocijenili kao nisku za nuspojave, primitke u bolnicu, smrt, kvalitetu života, probleme povezane s lijekovima, primjerenost propisivanja lijekova i vrlo nisku za cijenu lijekova. Potrebno je provesti više visoko-kvalitetnih studija kako bi se prikupilo više dokaza o ovim i drugim vrstama intervencija. Potrebne su nove studije kako bi se procijenile ove tehnologije, uključujući računalne sustave koji olakšavaju donošenje odluka o propisivanju lijekova. Potrebno je uložiti više napora kako bi istraživači koristili dosljedne mjere rezultata, a koje su važne standardima domova za starije osobe.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information