Kortikosteroidi za liječenje parazitskog eozinofilnog meningitisa

Istraživačko pitanje

Smanjuju li kortikosteroidi upalu ovojnice mozga uzrokovanu parazitima?

Dosadašnje spoznaje

Eozinofilni meningitis je upala ovojnice mozga čiji uzroci mogu biti općenito svrstani u zarazne i nezarazne. Od zaraznih uzroka, Angiostrongylus cantonensis (vrsta parazitskog oblića), je glavni uzrok parazitskog meningitisa. Uglavnom se javlja u jugoistočnoj Aziji i na Pacifiku. Međutim, parazit se proširio i izvan područja Pacifika te se sad može naći i u dijelovima Sjeverne Amerike zbog zaraženih štakora na brodovima. Glavni simptom je jaka glavobolja koja prolazi sama od sebe. Glavobolja se najvjerojatnije javlja kao odgovor na mrtve parazite. Drugi simptomi uključuju: ukočen i bolni vrat, vizualne smetnje, mučninu, povraćanje, paresteziju i hiperesteziju. Kortikosteroidi su lijekovi koji smanjuju upalu koja se u eozinofilnom meningitisu javlja zbog mrtvih larvi.

Značajke studija

Proveden je Cochrane sustavni pregled i meta-analiza randomiziranih kontroliranih studija u kojima je ispitano djelovanje kortikosteroida za liječenje eozinofilnog meningitisa. Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do prosinca 2014. godine. Pronađena je samo jedna studija koja je odgovarala kriterijima za uključenje. U ovoj studiji sudjelovalo je 129 ispitanika (63 u grupi koja je primala terapiju, prednizolon 60 mg dnevno, podijeljen u tri doze u razdoblju od dva tjedna; i 66 sudionika u kontrolnoj skupini koji su uzimali placebo). Međutim, 19 pacijenata je odustalo od sudjelovanja.

Ključni rezultati

Uključena studija pokazala je da je prosječno vrijeme potrebno za prolazak glavobolje bilo manje u grupi koja je bila liječena prednizolonom (10,5 dana naprema 25 dana) i da je broj pacijenata koji su imali glavobolje i nakon 14 dana bio manji u grupi koja je uzimala prednizolon naprema kontrolnoj skupini (9,1 % naprema 45,5%). Postojale su statistički značajne razlike u korist grupe liječenih i u drugim ishodima, uključujući frekvenciju korištenja paracetamola (prosječni broj uzimanja) kod onih koji su imali glavobolju i nakon 14 dana od početka liječenja prednizolonom i vremena do potpunog povlačenja glavobolje. Broj pacijenata koji su trebali ponovljenu lumbalnu punkciju je također bio manji u liječenoj skupini. Nisu bile opisane nikakve nuspojave od prednizolona u skupini liječenih. Kortikosteroidi su značajno pomogli smanjiti glavobolju u pacijenata s eozinofilnim meningitisom, koji su imali jačinu boli 4 ili veću na vizualnoj analognoj skali.

Kvaliteta dokaza

S obzirom na nedostatak prikrivanja raspodjele i zasljepljenja (pogotovo u ispitivanju sa subjektivnim mjerama učinka liječenja) i odustajanje sudionika od ispitivanja, kvaliteta dokaza je procijenjena kao osrednja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tena Cupar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information