Gotova terapijska hrana za kućno liječenje teške akutne pothranjenosti u djece dobi od 6 mjeseci do 5 godina

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Pothranjena djeca su pod većim rizikom od smrti i bolesti. Liječenje teško pothranjene djece u bolnicama nije uvijek poželjno niti praktično u ruralnim sredinama i zbog toga bi kućno liječenje moglo biti bolji izbor. Kućni pripravak može pripremiti njegovatelj ili skrbnik i to može biti kaša od brašna ili komercijalno napravljena hrana kao što je gotova terapijska hrana (GTH). GTH ima standardno visoku energetsku vrijednost i njen sastav definira Svjetska zdravstvena organizacija. Obično je GTH napravljena od punomasnog mlijeka u prahu, šećera, maslaca od kikirikija, biljnog ulja te vitamina i minerala. Prednosti GTH su nizak udio vlage, dug vijek trajanja (bez potrebe za korištenjem hladnjaka) i činjenica da ne zahtjeva prethodnu pripremu.

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu literature usporedili smo GTH sa standardnom hranom za liječenje malnutricije (kaša od brašna) i provjerili može li jeftinija verzija SZKTH (manje količine ili upotreba jeftinijih sastojaka) postići slične rezultate za poboljšanje zdravlja teško pothranjene djece (6 mjeseci do 5 godina). Glavne značajke zdravlja koje smo proučavali bile su oporavak od teške malnutricije, povratak u bolesno stanje (još izraženija malnutricija), smrt i dobitak tjelesne mase.

Pretražili smo medicinsku literaturu objavljenu do travnja 2013. godine i pronašli smo 4 studije. Sve studije bile su provedene u Malawiju. Jedna manja studija je uključivala djecu zaraženu virusom humane imunodeficijencije (HIV). Pouzdanost tih studija s obzirom na način provedbe nije zadovoljavajuća za tri studije, dok je četvrta imala bolje provedene metode. Zbog nedovoljnih podataka o studiji u kojoj su djeca bila zaražena HIV-om, donosimo glavne rezultate za svu djecu zajedno.

Pronašli smo tri studije koje su uključivale 599 djece u kojima je bila uspoređena upotreba GTH s kašom od brašna. GTH može neznatno poboljšati oporavak, ali ne znamo sprječava li GTH povratak stanja, smrt ili kako utječe na dobitak tjelesne mase jer je kvaliteta dokaza nezadovoljavajuća.

Uspoređujući GTH koja se koristi kao dodatak njihovoj uobičajenoj prehrani sa GTH koja se koristi kao potpuna zamjena za ostalu hranu, pronašli smo dva manja istraživanja koja su uključila 210 djece. Za procjenu oporavka, povratka u bolesno stanje, smrt i dobitak tjelesne mase dokazi su nezadovoljavajuće kvalitete pa nismo mogli ocijeniti učinke.

Pri usporedbi jeftinije GTH (s manje mlijeka u prahu - 10%) i standardne GTH (25% mlijeka u prahu), pronašli smo jednu randomiziranu studiju koja je uključivala 1874 djece. Što se tiče oporavka, vjerojatno nema razlike ili je razlika premala između proučavanih grupa. Moguće je da GTH koja sadržava manje mlijeka u prahu uzrokuje kod neznatno većeg broja djece povratak pothranjenog stanja i manjeg dobitka na masi nego standardna GTH. Nismo mogli zaključiti smanjuje li jeftinija GTH broj umrle djece.

Trenutni dokazi su ograničavajući i zbog toga nismo bili u mogućnosti zaključiti postoji li razlika između GTH i kaše od brašna kao kućne terapije za teško pothranjenu djecu ili između GTH primjenjivane u različitim dnevnim količinama ili u kombinaciji s različitim sastojcima. U cilju da se donesu zaključci o učincima GTH, potrebno je više studija s kvalitetnim dokazima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Lucija Štrkalj
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr