Liječenje boli u pacijenata koji boluju od reumatoidnog artritisa, a ujedno pate od srčano-žilnih ili bubrežnih bolesti

Ovaj sažetak Cochrane sustavnog pregleda literature prikazuje dokaze iz kliničkih pokusa u kojima je ispitana sigurnost lijekova za ublažavanje boli u osoba koje pate od reumatoidnog artritisa, a ujedno imaju i bolest srca ili bubrega, ili oboje.

Što je reumatoidni artritis i što je ublažavanje boli?

Reumatoidni artritis je bolest u kojoj imunološki sustav, koji se u zdravog čovjeka bori protiv infekcije, napada ovojnice vlastitih zglobova, zbog čega zglobovi postaju bolni, ukočeni i otečeni. Oboljeli od reumatoidnog artritisa često trebaju uzeti lijekove protiv boli i protuupalne lijekove kao što su paracetamol ili ibuprofen kako bi kontrolirali tu bol i upalu.

Bol se može liječiti nizom lijekova, kao što su nesteroidni protuupalni lijekovi (NSPUL) (npr. ibuprofen, dikofenak) i inhibitori COX-2 kao što je celecoksib, zatim opioidi i lijekovi nalik na opioide (npr. tramadol, morfin i ostali), paracetamol (acetaminofen) i neuromodulatori (uključujući anti-depresive, anti-konvulzive i miorelaksanse - lijekove za opuštanje mišića).

Ovaj Cochrane sustavni pregled pokazuje da u osoba koje pate od reumatoidnog artritisa, i problema sa srcem ili bubrezima:

Nemamo precizne informacije o nuspojavama i komplikacijama jer niti jedna studija koja je pronađena nije istražila nuspojave lijekova protiv bolova u takvih pacijenata. Postoje dobro dokumentirane nuspojave za brojne lijekove protiv boli, kao što su problemi sa želucem, bubrezima i srcem ako se uzimaju NSPUL, zatim probavni problemi povezani s uporabom opioida.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information